Sist oppdatert: 04.09.2015 16:30

Fv 243 gjenåpnet for personbiler

 

ARNE HEIMESTØL

I dag har det kommet på plass en provisorisk løsning som gjør at kjøretøyer med totalvekt inntil 3,5 tonn kan kjøre forbi Bjørnerud på fylkesveg 243.


Flommen onsdag skadet vegen så mye at det må til betydelige utbedringer. Blant annet må det sprenges, slik at en kan legge nye, grove rør under vegen. Det skal dessuten bygges opp ny mur på nedsida av vegen, og bekken skal få tilbake sitt naturlige løp.


Syver Øistuen i Statens vegvesen sier at vegen i perioder kan bli stengt mens utbedringene pågår, men at den vil være åpen i helga.


Det er ikke klart hvor lenge det vil ta før arbeidene som skal settes i gang mandag, er fullført. Blant annet er det usikkert hvor lang tid det går før nye rør er på plass.