Sist oppdatert: 22.09.2015 18:17

Samtalehjelp der du er

 

ARNE HEIMESTØL

Visste du at det finnes en spesialistpoliklinikk i Hedalen som kan gi tilbud til flere enn dem som er pasienter på Fekjær psykiatriske senter?

 

Poliklinikken gir psykiatrisk behandling og tilbud om individualsamtaler og/eller gruppebehandling. Etter å ha fått henvisning fra lege kan en få behandling ved frammøte, men det er også mulig å gjennomføre samtaler over telefon.

 

Tilbudet er underlagt Sykehuset Innlandet og er for tiden bemannet med en psykologspesialist, to psykiatrisk sykepleiere, to sosionomer og en sekretær.

Psykiater og lege ved døgnenheten på Fekjær psykiatriske senter gir også tilbud ved poliklinikken. En kvinnelig psykolog tilsettes i disse dager.

 

Flere av behandlerne har solid kunnskap om, og bred erfaring med, behandling av psykiske problemer.

 

Fra venstre: Psykiatrisk sykepleier Ragnhild Lian Eriksen, sekretær Cecilie Brandett Tokerud, psykologspesialist Rigo Mozart og sosionom med videreutdanning i psykiatri Tone K. Solberg Markussen.


Psykisk helsevern
Både regjeringen Stoltenberg II og regjeringen Solberg har satset sterkt på psykisk helsevern. – I nært samarbeid med det kommunale tjenesteapparatet skal spesialisthelsetjenesten gi spesialisert helsehjelp til mennesker med psykiske lidelser. Tjenesten skal legge mestrings- og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser, leser vi på Regjeringen.no.

 


Psykologspesialist Rigo Mozart har jobbet mye med psykoterati
og har også bistått flyktninger som sliter med store traumer.


Fekjærtunet
Poliklinikken har også det faglige ansvaret for dem som bor i overgangsboligene i Fekjærtunet.  Dette er brukere som er utskrevet fra Fekjær psykiatriske senter, men som har behov for videre oppfølging før de flytter tilbake til hjemkommunene sine. Nylig fikk klinikken nytt videokonferanseutstyr som skal brukes til ansvarsgruppemøter med NAV og kommuner.

 

Kan behandle flere
– Det er for tiden kort ventetid på å få hjelp på poliklinikken, forteller Tone Solberg Markussen.

 


Poliklinikken ligger ved avkjørselen til Fekjær psykiatriske senter.


 

Dette kan klinikken tilby

  • Individualsamtaler til mennesker med ulike former for psykiske lidelser/plager, som ulike former for angstproblematikk, depresjon, ulike former for avhengighetsproblematikk, sorg m.m.

  • Familiesamtaler

  • Tilbud for eldre som sliter med psykiske problemer

  • Grupper som f.eks. rusgruppe, angstgruppe, sorggruppe, livsstilsendringsgruppe

  • Samhandling – klinikken følger opp/deltar sammen med den enkelte pasient på samarbeids/ansvarsgruppemøter med f.eks. NAV, fastlege, arbeidsgiver eller andre aktuelle aktører. Hjemmebesøk ved spesielle behov.

  • Poliklinisk oppfølging av beboerne ved Fekjærtunets overgangsboliger, samt samhandler med aktuelle aktører rundt den enkelte beboer.

Poliklinikken er åpen mandag–fredag i tidsrommet 08.00–15.30.