Sist oppdatert: 11.03.2016 06:42

Likeverd for kvinner og menn

 

SOLVEIG LIE


Fire dager etter den internasjonale kvinnedagen og 40 år siden vi gikk i tog i Oslo under parolen “Likeverd for kvinner som for menn”.

For 40 år siden + var kvinner ofte “hjemmeværende”. Uten inntekt. Totalt underlagt mannen i huset som hadde inntekt. Det var få kvinner som tok høyrere utdanning og enda færre som fullførte. For de fikk jo barn, og barnet måtte jo passes på – av mor. For 40 år siden var det sjelden å se en far med barnevogn. Barna var mors ansvar og jobben var fars. Når far skulle sove middag – måtte alle være stille.

Tenk at all familieinntekt kun var basert på far? Hva om far ikke hadde inntekt – hva skulle man leve av da?

For 40 år siden var Folketrygdloven 9 år gammel. Den sikret familien en viss inntekt der far ble syk og ikke kunne ha en inntekt. Det må være det største løftet velferdssamfunnet har tatt. Og det løftet er bare 49 år gammelt. Før det var det mange i Norge som var fattige.

Folketrygdoven gjorde at mange fikk sin “første lønning” da de ble 67 år. Da fikk man alderspensjon! Og det hver eneste måned. Til og med kvinner fikk alderspensjon. Selv om den var mye lavere enn mannens - siden han hadde hatt tidligere inntekt og hun “bare” hadde vært hjemmeværende. Det var i den tiden barna ble oppdratt hjemme og de få barnehageplassene som fantes var for de som trengte det mest. Folketrygdloven mente at mors ansvar hjemme var jo ikke verdt noe pensjonspoeng.

På den tiden kunne egentlig ikke kvinner kjøre bil heller, og dårlige var de i teoretiske fag. Det var jo ikke så viktig med matte - hva skulle man med det? Det trengtes vel ikke matte i barneoppdragelsen.

Det var også på den tiden det var nesten bare menn som tok høyere utdannelse. Og det var da det ikke fantes en eneste rektor på høyere utdanning som var kvinne. Det var noen steg å ta! Men de ble tatt! Siden slutten av 80-tallet – er det flere kvinner enn menn på universiteter og høyskoler. I dag er 6 av 10 studenter kvinner.

I 2016 er det flere kvinner enn menn som fullfører doktorgrader. Likevel kan det se ut som om hersketeknikkene overlever. Noen menn har nok behov for å gjøre seg litt høyere og mørkere enn det de er. De burde gå selv- ut på dato.