Sist oppdatert: 11.03.2016 22:13

Gode kollegaer

 

ANNE MARIE SKINNES LIE

Vi i hjemmetjenesten ytre del har hatt avskjedsfest for Anne Kirsti Sørumshaugen.

 

Hun har vært sjefen vår, nå kalt tjenesteleder, i mange år. Anne Kirsti fikk stor takk og gode ord fra oss. Og avskjedsgava var dette bildet til å ha på kontoret, så hun ikke glemmer oss. For vi glemmer ikke henne. Anne Kirsti er nå tjenesteleder for helse og familie. Det vil si: er koordinerende enhet, helsesøstertjenesten, fysioterapitjenesten, legetjenesten, psykisk helse, tildelingskontoret, Fekjærtunet. Interkommunale tjenester: barnevern, jordmortjenesten, legevakt, NAV og VLMS.

Vår nye sjef er May Brekken, som er tjenesteleder for Sør-Aurdalsheimen, omsorgsboliger med heldøgns tjenester, hjelpemidler og hjemmetjenesten. Velkommen er hun!
En tjenestelederstilling er altså borte.
 
På bildet ser du: Bak fra venstre: Anne Marie, Marit (med Mille), Oddbjørg, Nina (soneleder), Britt, Anne, Anna, Mette og Randi.
Foran: Kari, Klara, Anne Kirsti, Odny, Aud Karin (bak) og Merethe.
Fraværende: Lise, Elsa, Esther, Mari, Lamoon, Magnhild, Beate, Beate og Ada.