Sist oppdatert: 13.03.2016 10:10

Årsmøtet løste floke

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDE: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Rundt 40 personer hadde møtt fram til årsmøtet i Bautahaugen samlinger fredag kveld. Et helt nytt styre overtar etter at det gamle ble avsatt. Årsaken var samarbeidsproblemene sistnevnte styre har hatt.

 


Det nye styret:
Rigmor Brenden, Svein Gunnar Huset,
Bente Fekjær Skogly, Arild Bjørnstad og Odd Arne Klemmetsrud

 

Styrets flertall la fram sin rapport på Hedalen.no. I møtet ble dokumentet lest opp av Rønnaug Sørlie. Elling Fekjær framførte denne uttalelsen. Årsmøtet valgte å forholde seg til årsmelding og regnskap, som hele styret stilte seg bak, og bifalt disse dokumentene.

 

Mange kandidatforslag
Etter sin redegjørelse varslet Elling Fekjær at han kunne tenke seg å stille til valg igjen. Han erklærte at dersom han ble valgt, ville han frasi seg forkjøpsretten til Bergsrud gård.


Valgkomiteen foreslo for årsmøtet at hele styret burde avsettes. Dette ble enstemmig bifalt. Deretter presenterte Olaf Søbekkseter navn på seks kandidater som alle hadde sagt seg villige til å ta på seg styreverv.


Fra salen kom det forslag om å gjeninnsette flere fra styret som hadde gått av. Noen takket nei, mens Arvid Berg, Elling Fekjær, Nils Garli, Rønnaug Sørlie og Tor Ingar Nordby i første omgang aksepterte at deres navn ble fremmet.


Odd Arne Klemmetsrud, som var foreslått av valgkomiteen, mente alle de gamle styremedlemmene burde si nei til gjenvalg, for et nytt styre kunne komme til å ha medlemmer som fortsatt var i konflikt med hverandre. Denne uttalelsen ble tatt til følge. Dermed satt en igjen med seks navn – ett navn for lite, for det skulle velges fem faste medlemmer og to varamedlemmer.


Emmy Bakkom foreslo Svein Gunnar Huset. Dermed kunne de stemmeberettige skrive inntil fem navn på lista.

 

Det nye styret
Disse fem ble valgt:

  • Arild Bjørnstad (28 stemmer)

  • Odd Arne Klemmetsrud (37 stemmer)

  • Bente Fekjær Skogly (34 stemmer)

  • Rigmor Brenden (33 stemmer)

  • Svein Gunnar Huset (33 stemmer)

Tor Anders Perlestenbakken er første vararepresentant, og Ann Karin Samsing har den siste varaplassen. Det nye styret konstituerer seg selv.
 

Møteleder Nils Ivar Grøv takket årsmøtet for ryddig opptreden, og Ola Jonny Fossholt tok ordet og rettet en stor takk til det avgåtte styret for arbeidet det har utført.