Sist oppdatert: 14.03.2016 14:37

Museumsfaglige råd

 

RØNNAUG SØRLIE

I etterkant av årsmøtet i Bautahaugen Samlinger har det vært en del presseoppslag, både på Hedalen.no og i avisa Valdres. Avisene har bl.a. saksa fra brev som er sendt mellom Stiftelsestilsynet og mindretallet i styret.
 

I et av brevene refereres til at «et salg av hytta strider mot museumsfaglige anbefalinger fra fylkeskonservatoren og Valdresmusea.»
 

På dagen for årsmøtet mottok jeg en e-post fra direktør Ole Aastad Bråten ved Valdresmusea a/s, der han «ikkje er kjent med at Valdresmusea har gjeve museumsfaglege råd i saka, og ei tilråding om at fjelleigedomen ikkje bør seljas. Eg kjenner heller ikkje til at Fylkekommunen har gjort dette.»

Brevet var sendt i kopi til Fylkeskommunen.
 

Seinere på dagen fikk jeg kopi av en e-post til Aastad Bråten fra fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen. «Det stemmer at vi ikke har gjort vurderinger med tanke på dette de fire siste årene. Det ligger heller ikke noen skriftlig uttalelse til et eventuelt salg i vårt arkiv.»

Dette til orientering.