Sist oppdatert: 14.03.2016 18:54

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:
40.000 bøssebærere fra dør til dør for Kirkens Nødhjelp

 

PRESSEMELDING

Tirsdag 15. mars samler over 40 000 bøssebærere fra alle landets menigheter inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016. Aksjonen arrangeres i år for 50. gang.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er Norges nest største bøsseaksjon. Inntektene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.

– Pengene fra fasteaksjonen gjør at Kirkens Nødhjelp kan handle raskt og gjøre en best mulig jobb for menneskene som trenger det aller mest. Derfor håper vi folk tar vel imot bøssebærerne når de kommer, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– Vi i Kirkens Nødhjelp er enormt takknemlige for dugnadsånden og givergleden vi opplever gjennom fasteaksjonen. 40.000 bøssebærere gjør årlig en imponerende innsats, sier Helland.

I kriser er vann kritisk
Aksjonen har i år spesielt fokus på behovet for rent vann i katastrofer.

– I katastrofer haster det med å gi mennesker tilgang på rent vann. Vi vet at rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer, sier Helland.

– Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i Syria, Nord-Irak og langs fluktrutene i Europa, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvrammede i Nepal. Pengene vi samler inn i fasteaksjonen er enormt viktige for at vi skal klare dette arbeidet, understreker Helland.

Gjør en forskjell
Siden 1967 har norske menigheter samlet inn nesten 1,2 milliarder kroner gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Disse pengene har gjort en stor forskjell for millioner av mennesker.

– Uten støtten fra det norske folk hadde ikke Kirkens Nødhjelp kunnet drive vårt livsviktige arbeid. Sammen bidrar vi til at flere kan jobbe seg ut av fattigdom og til at mennesker som har mistet alt kan få muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.