Sist oppdatert: 17.03.2016 19:00

Kroken og Fjellsyn

 

SIGRID HAUGEN OG ANNE MARIE SKINNES LIE

Fire representanter fra helselaget har vært på studietur, og på årsmøtet sist onsdag ble det gitt innspill til hvordan Kroken og Fjellsyn kan brukes i framtida.

 


Bra besøkt årsmøte

 

Anne, Anne Marie, Oddbjørg og Sigrid fra helselagsstyret var 10. mars på ”studietur” til tre andre helselag som har egne hus, for om mulig å få ideer til hvordan vi best kan utnytte våre hus, Kroken og Fjellsyn.

Vi besøkte Brumunddal helselag, som driver mange ulike aktiviteter i Buttekverntunet: Eldretreff, trim, seniordans, bridge, husflidsaktiviteter som treskjæring, lagging, sviping, datakurs med mer. Mange frivillige til kjøkkentjeneste. Leier ut til selskaper, og andre foreninger leier fast.

Hedmarken helselag i Løten organiserer stor aktivitet i Håndverkshuset: Maling, keramikk, kniv, sølv og stein. Alt organiseres som kurs, og utløser derved statsstøtte via Nasjonalforeningen.

Nordre Land helselag har eget hus på Dokka, og er det som best kan sammenlignes med Hedalen, sjøl om det også her er større forhold og mer folk enn hos oss. De har husgruppe, datagruppe og turgruppe.

 

Idédugnad på årsmøtet

Etter en feiende flott åpning av Kroken hadde Hedalen helselag idédugnad.

Fire grupper fikk deretter følgende spørsmål:

 1. Hva skal vi bruke Kroken til?

 2. Hva skal vi bruke Fjellsyn til?

 3. Kafé/møtested. Hvor ofte, dag, tid, organisering, servering, skal det skje noe der?

 4. Evt. faste grupper i helselaget. Hvilke, hva skal de gjøre, dag eller kveldstid?

 5. Kurs/opplæring. Hva slags kurs er av interesse? Dag eller kveldstid?

Det ble vist stort engasjement, og vi refererer her forslagene fra gruppene:

 1. Skal være et tilbud for alle i bygda uavhengig av lag/forening/alder. Være til hele bygdas beste. Brukes/leie ut som: selskapslokaler (jubileer, fødselsdagsfeiring, konfirmasjon), kursvirksomhet, møtevirksomhet, kafé, trim, sangkvelder, ungdomskvelder, hobbyaktiviteter m.m. Garasjen kan brukes til mer praktiske aktiviteter/kurs. Datakurs/andre kurs krever god datakapasitet, gjerne fiber. Plassen ute bør kunne brukes til ulike sammenkomster, men det må ryddes og holdes i orden. Folkesti i området (til rullator og barnevogn) og opp til grillhytta. (Menigheten ønsker at grillhytta brukes.)
   

 2. Ulike lag kan leie. Utleie kunst og husflid. Hobbyaktiviteter. Fint at det blir brukt (husflidslaget)?
   

 3. En dag i uka i starten. Fast uke dag/fast tidspunkt. Salg av tradisjonsmat på bestilling, f eks «torsdagsklubb». Eller oppfordre alle til å ta med matpakke. Få bedrifter til å være med en dag i uka. Felles dugurd. Kafé lørdag f. eks. kl. 11.00-15.00. Hjemmebakst fra kjøkkenet på Kroken.
   

 4. Seniordans, treskjæring, knivgruppe, ungdomsgruppe, sang. At eldre holder kurs, overføre kunnskap og ferdigheter til yngre. Demenskafé-/gruppe.
   

 5. I tillegg til det som alt er nevnt: foto, slektsforskning, takkebakst, gamle bilder, data.

Helselaget kan søke om voksenopplæringsmidler til kurs/aktiviteter, og om demensmidler. Vi ønsker å skape gode miljøer som folk trives og er aktive i.

Alle de tilstedeværende sa ja til å bli spurt om å være frivillig. Kjellaug ville starte trim for hofter så fort som mulig. Vi inviterer alle til å komme med forslag/stille som frivillig. Gå inn på hjemmesida til helselaget.

 

Det kom fram mange gode ideer på møtet. Styret ønsker at enda flere skal få mulighet til å uttale seg. Send ditt svar til Anne Marie lie@hedalen.no eller Sigridsigrid@hedalen.no!

 


Styret i Hedalen helselag foran Kroken som laget kjøpte av kommunen.

 

 

 

 


Kjøkkenet er ett av rommene dugnadsgjengen har pusset opp.

 


Det er flere rom som kan brukes som grupperom.

 


Samme rom som ovenfor. Her har Salto foreldrekafé.

 


Styreleder Svein Harald Lie ønsket velkommen til årsmøte.

 


Snorklipping hører med når en er invitert til åpnining.

 

 


Anne Marie Skinnes Lie

 


Anne Marie forteller fra studieturen.

 


Fra idédugnaden

 


Fra den ene damegruppa

 


Flott kake

 

 

 


Helselagets nye elpiano testes