Sist oppdatert: 18.03.2016 06:27

Vil være med videre

 

– Jeg vil nok under tvil anbefale kommunestyre at vi henger med og gjør et redelig forsøk på å beskrive en felles Valdres-kommune sammen med de andre fire som vi har inngått intensjonsavtale med. Dette sa ordfører Kåre Helland da kommunestyret torsdag behandlet kommunemoderniseringssaken.

 

Her gjengir vi ordførerens tale:
 

Sør-Aurdal kommune står overfor vanskelige valg om kommunereformen.
Våre utfordringer er:

  • Kjenner ikke alle faktorer som vi burde som f eks. økonomikon-sekvensen.

  • Blir det tvang om vi ikke slår oss med?

  • Hva blir omfanget av NAV kontor i SA?

  • Hvordan vil intensjonsavtalen fungere i praksis?

  • Kan vi stole på de andre etter dagens medieoppslag i Valdres?

  • Vil de 3 kommunene fortsatt styre gjennom sitt flertall.

Det er tjenester til innbyggerne alt handler om. Prosessen går så fort at vi ikke får vurdert dette på en god måte. Selvsagt er mye kartlagt og gjort, men det blir så meningsløst å se prosessen hvordan den sklir frem.

 

Noen vil mer en, andre, og er så ivrige at de setter tillit på spill. Jeg skal forklare. Gjennom 2015 ble det laget mange rapporten på ulike tjenesteområder. Nå sitasjonen med SWOT-analyse med kartlegging av sterke og svake sider i nåværende organisering, politisk styring, kommune økonomi, næring og samfunnsutvikling. I tillegg har flere kommuner laget sin egen vurdering, slik som Veste Slidre som har vurdert familiens hus til 60 arbeidsplasser, og Etnedal som har tatt i 6 mill i nedskjæring på drift som en del av rapporten. Hva kan vi bruke av dette og bruker vi det vi kan? Neppe når vi ser Intensjonsavtalens resultat.

Du har skrevet under, vil noen si, og da må du stå for det. Ja, jeg har skrevet under, for det var så langt vi kom med enighet, og her var det og gi og ta. Men utfordringen blir å tolke den videre. Sør-Aurda kommune var rimelig klare på at vi mente servicefunksjonene eller kontaktflaten mot innbyggerne måtte i hovedsak ligge i kommunesenteret Fagernes, mens noe ut fra dette kunne være en del av det enkelte kommunes servicetorg. At vi ønsker å bruke mest mulig av eksisterende bygningsmasse og unngå å bygge mye nytt i Fagernes, kan vi alle støtte.

 

Jeg skulle ønske vi i større grad kunne brukt grunnlagsmaterialet i de mange rapportene der våre fagfolk har deltatt og laget intensjonsavtalen ut i fra det. Med utgangspunkt i dagens avis kan du sitte igjen med en følelse som ikke er så god. At det var nedfelt i en så konkret avtale, gjør meg urolig for fremtidens løsninger og forhandlinger. At det offentlige Valdres har jobbet slik, er nesten ikke til å tro.

Det er en kunst å samordne seg med andre, og det har vi hvert rimelig gode på tidligere i Valdres, så slik sett burde vi også klare dette nå. Det er ingen tvil om at vi må være best mulig forberedt på en endring om den skulle komme. Det har vi et stort ansvar for alle i Valdres.

Det er mange ulike regnemåter for å belyse konsekvensene. Så langt kan vi ikke annet enn å synse for vi har ikke klare tall. Men det er én ting jeg ønsker å presisere, er at det er differansen på det vi får som en Valdres kommune, der vi fem slår oss sammen, opp mot det vi får som fem selvstendige kommuner.

Fra Østre Slidre er det slått opp med en milliard, og det kan langt på vei også tolkes i saken i dag. Om tilskuddene og overføringene endres med navn og benevning, får vi fortsatt noen grunnbeløp. Slik jeg tolker beregningsmaterialet, kan vi i bestefall få ca. 300 mill. ekstra over en 20 års periode og i verste fall bare ha en økning på ca. 80 mill. over samme tidslinjen. Vi kjenner også til at vi har søkbare tilleggsrammer som kan redusere ytterligere denne differansen.

Dere har alle hørt at jeg før har messet om 2004 og kommunereformen den gang. Blir det slik nå også, at vi blir forespeilet tall som gjør det dårligere for oss sammen enn at vi står aleine. Dette vil fremtiden vise.

Jeg vil nok under tvil anbefale kommunestyre at vi henger med og gjør et redelig forsøk på og beskrive en felles Valdres-kommune sammen med de andre fire som vi har inngått intensjonsavtale med frem mot sommeren. Jeg håper at vi i tiden frem til endelig vedtak at vi har fått svar på de fleste av våre spørsmål. Det gir valget større sikkerhet for innbyggerne i Sør-Aurdal.