Sist oppdatert: 02.03.2016 16:36

Frivillighet

MIRIAM HAUGEN
Da redaktøren av Hedalen.no spurte meg tidlig i januar om å skrive en kommentar i uke 9, så svarte jeg av fri vilje at det kan jeg gjøre. Frivillighet defineres i norsk ordbok nettopp som det «å gjøre noe av fri vilje». Sist søndag var jeg noe mer i stuss på at jeg frivillig hadde tatt på meg dette, tida var som ofte gått fortere enn planlagt. Temaet for kommentaren var heldigvis klart i januar – frivillighet og frivillig arbeid. Begreper som jeg opplever er barnelærdom her i Hedalen.


«Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.» (regjeringen.no)

Halvparten av Norges befolkning deltar altså frivillig arbeid i en eller annen form. I hverdagen opplever jeg det fort gjort å glemme den betydelige innsatsen som blir lagt ned i lokalsamfunnet for at barn og voksne skal ha varierte og gode tilbud. Når takket du sist en frivillig for innsatsen? Var det etter en teater- eller revy forestilling? Fotballtreneren som bruker time etter time hver uke på barna dine? Idrettslagene i Sør-Aurdal drifter i stor grad uteanleggene til skolene og yter betydelig bidrag til utstyr i gymsaler i alle bygdene.

Andre lag og foreninger bidrar med midler til ulike skoleturer eller tiltak for eldre. Røde Kors har kjøpt inn flust med redningsvester til fri benyttelse. Enkelt personer drar i gang og drifter over flere år aktiviteter som volleyball, karate, julemesser, lysfest, teater osv. Det er ikke mulig i en kort kommentar å nevne alt som foregår i en liten kommune med noen tusen innbyggere. Likevel viser forskning at andelen som deltar i frivillig arbeid går sakte nedover –kanskje kan vi øke denne igjen med å si takk litt oftere.

I år har jeg æren å være i 17. mai komiteen. Rundt 20 navn, forholdsvis tilfeldig, plukkes hvert år ut for å arrangere 17. mai i Hedalen. De med barn utelates til barna er så store at det blir enklere for foreldrene å delta. Så var det dette med fri vilje da. For egen del har jeg 5 bunader med tilbehør som skal klargjøres, jeg har mann og tre barn jeg gjerne vil være sammen med og er for øvrig aktiv i fritida i flere lag og organisasjoner. Spørsmålet blir da, har jeg lyst til å arbeide i 17. mai komiteen? Har du lyst til det?

Med en oppvekst i Hedalen er likevel svaret enkelt: Det kan være at frivillig innsats 17. mai ikke er den mest attraktive oppgaven for meg, men jeg må jo stille opp. Jeg vil jo ha ei 17. mai feiring i Hedalen. Og det en av grunnene til at stiller jeg opp i år, og jeg håper du gjør det samme når du får æren. Formannsvervet for 2016 er fortsatt ledig, så det er bare å henge seg på i år også.

«Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.» (regjeringen.no)

En stor del av Sør-Aurdals innbyggere og hyttebeboere bruker tid på frivillig arbeid. Mange mennesker har fritidsinteresser de brenner for og formidler til andre. Jeg tror frivillighet må baseres på det enkelte menneskes interesser, samtidig tror jeg at om bygdesamfunn skal leve videre, må vi alle iblant gjøre frivillig arbeid som er litt mindre frivillig.

Et viktig perspektiv er at det å engasjere seg i nærmiljøet, kan bidra til å forebygge ensomhet og bygge fellesskap. Det er viktig med ulike aktiviteter tilpasset ulike interesser, for frivillige lag og organisasjonen kan også bidra til ensomhet og opplevelse av å stå utenfor fellesskapet.

Enhver organisasjon får etter hvert en egen kultur knyttet mot dem som deltar i den og kan slik sett også stenge noen ute. Ikke alle barn trives i konkurranseidretter, uavhengig av hvor gode de voksne er til å vektlegge annet fokus enn konkurranse. Vi må ta høgde for at vi er ulike, bidra til at alle har et tilbud og verdsette de som har andre interesser.

Vi har mange aktiviteter for barn og unge, alle driftes på hovedsakelig frivillig basis. Om du spør hva som driver den enkelte frivillige til å bidra, vil du få mange svar. Barne- og ungdomsarbeid gir en flott mulighet til å bli kjent med barn og unge i Hedalen og kunne bidra til videre engasjement. I tillegg lærer en masse – om hva barn kan, vil og opplever.

I februar fikk jeg være med 8 ungdommer på Fylkesårsmøte i 4H med over 100 deltakere. Jeg var dugelig stolt av de fra egen bygd som holdt innlegg foran hele forsamlingen og også av de 6 andre som tålmodig var tilhørere gjennom et tradisjonelt årsmøte med mange saker som tok fem og en halv time.

Regjeringen, som skriver så mange fine ord om frivillighet, har halvert den økonomiske støtten til barne- og ungdomsorganisasjonen 4H fra 2016. Årsmøte måtte derfor finne løsninger som sikrer samme aktivitetsnivå, men nå med enda mer frivillig innsats. Men da er det fint at forskning viser: «Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet – mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre. Sosiale relasjoner er viktige for lykke.»(http://forskning.no/fritid-psykologi-sosiale-relasjoner/2011/12/lykkelig-som-frivillig)

Frivillighet gjør deg altså lykkeligere – det er nok et argument for å stille opp i 17. mai komiteen!