Sist oppdatert: 31.03.2016 06:44

Lite vegvedlikehold i 2016

 

ARNE HEIMESTØL
– Vi skal foreta en punktreparasjon på vegen fra Jevnlismyra til krysset. Så skal vi følge med på hvordan grøfterenskingen vi fortok i fjor, vil virke i teleløsningen. Andre større prosjekter har vi ikke i Hedalen i år, sier Syver Øistuen i Statens vegvesen.

 

Øystuen legger til at asfaltering av fylkesvegen mellom Begnadalen og Hedalen er utsatt fra 2017 til 2018. Årsaken er samling av anbud, og det fikk følger for veger i Valdres.


Fylkesveg 243 er i heller dårlig forfatning, men det er ingen konkrete planer om utbedringer av denne vegen i nærmeste framtid.


Det hører med til historien at Buskerud fylke har fullført asfaltering fra Nes i Ådal til fylkesgrensa.

 

Kommunestyret ser utfordringene
25. februar behandlet ga kommunestyret i Sør-Aurdal innspill til handlingsprogram for fylkesvegnettet 2018–2021. De folkevalgte gikk enstemmig inn for å prioritere fylkesveg 220 Bagn-Reinli øverst. På andreplass står fylkesveg 225, Jevnlismyra–Gran, og deretter kommer fylkesveg 243 gjennom Hedalen.

  • Les hele kommunestyresaken her.

Ordfører Kåre Helland er også medlem av fylkestinget. – Jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å følge opp kommunestyrets prioriteringer, sier Helland.