Sist oppdatert: 01.04.2016 06:44

Hva skal vi gjøre med Fjellhytta?

 

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Hedalen Bygdeutvalgs årsmøte på Lokalet i går kveld ga mange interessante og konstruktive innspill til debatten om ivaretakelse av Hedalens fortid, nåtid og framtid. Mye er gjort, men flere utfordringer står igjen å løse. Én av disse uløste utfordringer er knyttet til gardsnr.  93, bruksnr. 67, Fjellhytta, postadr. Trestikkvegen 103.

 


 

Stiftelsen Bautahaugen samlinger hadde årsmøte på Bautahaugen 11. mars. Møtet løste floke med hensyn til styremedlemmer og styresammensetning, men rakk naturlig nok ikke å drøfte eiendommen Fjellhytta og dens videre skjebne.
 

Hadde man startet denne debatten, ville man sannsynligvis ha endt opp i en ganske langvarig diskusjon om hva som er vedtatt og protokollert, hvem som har skrevet til hvem, hvem som har fått svar fra hvem, hva svara går ut på osv.
 

Bautahaugens eiendom
Saken er uløst, men det synes å være enighet om at eiendommen tilhører Bautahaugen samlinger. Diskusjonen er knyttet til hva stiftelsen har anledning til å gjøre med den. Ett av de dokumenter man da har å forholde seg til, er stiftelsens vedtekter. Her heter det i § 1: «Stiftelsen har sete i Sør-Aurdal kommune.»
 

Behov for vedtektsendring?
17. mars drøftet Sør-Aurdal kommunestyre intensjonsavtale mellom fem kommuner i Valdres og besluttet så langt å videreføre det arbeidet som her er påbegynt. Av sakspapirene går det fram at nevnte intensjonsavtale tar sikte på «kommunemodernisering».
 

Blir «moderniseringa» vedtatt, stilles Bautahaugen Stiftelse overfor minst to nye spørsmål og utfordringer. Sør-Aurdal kommune slutter å eksistere. Det betyr at ordlyden i §1  må endres.  Slik endring omtales i § 8: « Minst 3 styremedlemmer må stemme for endringene, og endringen må godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven til enhver tid fastsetter.»
 

Museumsmessig forvarlig?
Beslutter myndighetene at plikter og rettigheter som eksisterer i en av de nåværende kommuner, f. eks. Sør-Aurdal, kan overføres til en nyetablert Valdres kommune, står man likevel igjen med en ny utfordring: Vår nåværende kommuneinndeling kan trygt karakteriseres som «museumsmessig forsvarlig». Det er mer tvilsomt om en «modernisert» Valdres kommune kan settes til å ivareta disse pliktene.
 

Bygdene vil leve
Sør-Aurdal kommunes videre skjebne er i dag forholdsvis usikker. Det samme gjelder naturligvis for de andre kommunene som inngår i intensjonsavtalen. Det som er sikkert, er følgende: Bygdene i Valdres eksisterte lenge før noen i det hele tatt begynte å tenke på den administrative inndeling som kalles kommune, og de vil fortsette å eksistere uansett hva som skjer med kommunegrensene.

 

Bygdeutvalget på banen
Hedalen Bygdeutvalg representerer befolkningen i Hedalen på tvers av alle mulige skillelinjer, og styret i bygdeutvalget ser det som sin rett og plikt å ordne opp i eksisterende utfordringer. Umiddelbart etter årsmøtet 31. mars ble det derfor arrangert et raskt sammenkalt styremøte.

 

Styret i Hedalen Bygdeutvalg er en ung og handlekraftig forsamling, og man besluttet å arrangere nytt styremøte på Kroken allerede førstkommende søndag for å avgjøre hva som nå skal skje med eiendommen Fjellhytta.

 

Vil ha innspill
De som måtte ha gode ideer til museumsfaglig og samtidig framtidsretta bruk av hytta der den nå står, eller tilsvarende anvendelse av evt. salgssum, oppfordres til å tilkjenne disse ideene på e-post til bygdeutvalget@hedalen.no  i god tid før bygdeutvalgets styremøte.