Sist oppdatert: 13.04.2016 18:19

Samarbeid om grunnskole?

 

ARNE HEIMESTØL
Formannskapet i Ringerike skal 19.4. behandle forslag til høringsbrev og notat om alternative samarbeidsløsninger for grunnskole for Hedalen, Begnadalen og Nes.

 

Dette skriver rådmannen i Ringerike:

Rådmannen er opptatt av at innbyggerne, uavhengig av bosted i kommunen, skal ha gode tjenester. Elevtallet ved skolene i Begnadalen, Hedalen og Nes er synkende, og framskrivinger viser en betydelig nedgang fram mot 2020.

Et samarbeid mellom Sør–Aurdal og Ringerike kommune om skoleløsning for Begnadalen, Hedalen og Nes vurderes som et framtidsrettet alternativ, dersom det fortsatt skal være grunnskoler mellom Hallingby og Bagn. Rådmannen anbefaler at alternative løsninger sendes på høring.

  • Her kan du lese saksframlegget til formannskapet i Ringerike.

  • Her er høringsutkastet.

  • Utkast til høringsbrev finner du her.