Sist oppdatert: 16.04.2016 21:31

Skolen fyller 50 år i 2017

 

MAGNE RUUD

14 lag og foreninger i bygda besluttet den 14. april å etablere en arrangementskomité for feiring av skolens 50-års jubileum i 2017.
Selve dagen feires den 20. oktober 2017.

 I samarbeid mellom rektor, lærerkollegiet, elevrådet og FAU legges det opp til en aktivitetsdag på dagtid, hvor alle interesserte, unge som eldre, inviteres til å delta. På kveldstid blir det en festaften/mimrekveld, med underholdning, historiske tilbakeblikk og bespisning.

Det er i ferd med å etableres en rekke underkomiteer som tildeles særskilte oppgaver og ansvar.  Lederne i underkomiteene blir, etter hvert som de pekes ut av sine foreninger, med som deltakere i arrangementskomiteen.

Arrangementskomiteens faste lederskap er for øvrig: Rektor Arne Ruste, Magne Ruud fra Hedalen Skoles Venner, Bodil Ø. Pihl fra Hedalen Ungdomslag og Vegard Vestrom fra Hedalen Bygdeutvalg.

Det legges opp til at alt arbeide skal gjøres på dugnadsbasis.

Selv inngangsbilletten på kvelden betales ut fra frivillighet, hvor hver enkelts utbytte av arrangementene styrer givergleden.

Et eventuelt overskudd går til skolens beste. Et eventuelt underskudd blir dekket av Hedalen Skoles Venner.

Vi vil undervegs komme tilbake til mer detaljert innhold av hva aktiviteter og tilbud vil bestå av.