Sist oppdatert: 01.04.2016 22:30

Nytt styre har konstituert seg

 

RIGMOR BRENDEN

Det nye styret for Stiftelsen Bautahaugen samlinger hadde sitt første møte i Brakastuggua tirsdag 30.03.2016. Styret har konstituert seg, og fordelt oppgavene slik:

Leder: Odd Arne Klemmetsrud
Kasserer: Svein Gunnar Huset
Sekretær: Rigmor Brenden
Styremedlemmer: Bente Fekjær Skogly og Arild Bjørnstad
Vararepresentanter er: Tor Anders Perlestenbakken og Ann Karin Samsing

Vi vil etter beste evne ta vare på eiendommene i nært samarbeid med Valdresmusea AS, som har det faglige og driftsmessige ansvaret.

Vi vil søke museumsfaglige råd der, og benytte oss av deres kompetanse.
I henhold til formålsparagrafen for stiftelsen vil vi ta vare på kulturminnene, og arbeide for et levende museum, og vi vil i første omgang konsentrere oss om Bautahaugen.

Vår frivillige innsats vil vi bruke til en positiv utvikling, og samtidig vil vi få lov å takke det avtroppende styret for alt verdifullt arbeid de har brukt tid og krefter på.