Sist oppdatert: 21.04.2016 20:09

”Lik i lasten”

 

ARVID BERG

Nå rigger ”Valdresskuta” for en stolt seilas i vanskelig farvann. Den nye kursen må styre mot en best mulig hverdag for oss som bor i Valdres fast, og for de som besøker oss. For å lykkes med dette, må de nye politikerne (for det er vel de som styrer? og også skal styre i framtida?) ha full kontroll til å sette kursen og også justere den under veis.

Med den inngåtte intensjonsavtala som dumpet ned i postkassa i går, ser jeg mange ”lik i lasten” som vil begynne å avgi dufter som vil hemme en god utvikling i Valdres. Framtidspolitikerne vil bli mer opptatt med å ”fjerne lik og desinfisere” enn å bygge det nye Valdres. Jeg tenker særlig på punktene 6.2 og 6.3.

Jeg har lenge hatt en visjon om en stolt Valdres kommune, men en viktig forutsetning for å lykkes med det, er at alle sentrale funksjoner samles på Fagernes og ikke blir spredt rundt til de gamle kommunesentra. Det er også flere bindinger i den utsendte intensjonsavtala som vil bli ”en klamp om foten” på de nye politikerne. Fjern disse, og sett framtidspolitikerne fri til å forvalte våre felles ressurser på en bærekraftig måte inn i framtida (helst også med mannskap fra Vang).