Sist oppdatert: 29.04.2016 05:20

Ruteomlegging skaper utfordringer

 

ARNE HEIMESTØL

Valdresekspressen kjører ikke lenger kveldsbuss fra Oslo til Sør-Valdres. Den siste bussen kl. 21.15. går via  Gardermoen, Dokka og Tonsåsen. Dette skaper utfordringer for dem som har brukt denne ruta til nå.

 

Driftssjef Helge Kvarme i JVB sier det er hovedsakelig økonomiske og markedsmessige årsaker til omleggingen. 21.05-avgangen har hatt svært dårlig trafikk i flere år, med få passasjerer fra Oslo og til Valdres.

 

For liten trafikk
– Noe lokaltrafikk fra Hønefoss mot Ådalen blir det dessverre ikke nok inntekter av, de dekker ikke en gang halve lønnen til sjåføren, og vi skulle jo gjerne hatt litt til diesel og andre busskostnader også. Trolig kan den relativt nye 1905-avgangen ha tatt litt av grunnlaget for 2105-avgangen, men uansett er trafikken med 1905 mye større enn nedgangen vi har hatt i samme periode med 2105-avgangen.

Vil bedre busstilbudet til og fra Gardermoen
I tillegg er omleggingen av denne avgangen en del av en plan om å bygge opp et bedre rutetilbud til og fra Oslo lufthavn. Fra Oslo lufthavn kjører vi via Hadeland og Land tilbake til Fagernes, dette er områder det bor mange ganger flere potensielle passasjerer i enn strekningen vi normalt kjører mellom Oslo og Fagernes, sier Kvame.

 

Permanent endring
– Kan det være aktuelt å reversere endringen?

– Det vil trolig ikke være aktuelt å reversere endringen, alternativet blir å legge helt ned 21-avgangen fra Oslo tilbake til Fagernes. 21.15-avgangen vil uansett gå slik den gjør nå frem til neste rutetermin som er 1. desember, sier Kvame.