Sist oppdatert: 02.04.2016 21:02

God plass til flere

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Torsdag kveld holdt Ruth Heidi Grønbeck et flammende innlegg på bygdeutvalgets årsmøte. Dagen etter fikk hun drahjelp fra Kommunal Rapport: Sør-Aurdal kommune er den kommunen i landet som har hatt størst framgang på en rekke områder siden 2015.

 

Et søskenbarn til Ruth Heidi flytta til Hedalen. Det var årsaken til at hun selv og sønnen Petter kom hit. Her slo hun seg sammen med Hallstein Nerbye. De har bygd seg hus og har fått to barn sammen.

 

Godt sted å bo
– Hedalen er et godt sted å bo. Det må vi fortelle til flere, sa Grønbeck, som etterlyste samarbeid om markedsføring av bygda ved Vassfaret.

– Bokostnadene i Hedalen er lave. Mote- og klespress er vi lite plaget med. Her kan vi i stedet arve klær og annet utstyr av familie eller andre. 900 kroner koster medlemskapet i Hedalen idrettslag for en hel familie. Det er billig! I de to butikkene våre får vi det meste av det vi trenger, og er det behov for det, kan vi reise på shoppingtur med hele familien til større sentra.

Arbeidsplasser
Grønbeck hevdet at det er plass for flere selvstendig næringsdrivende i byga. Om en er for eksempel helsearbeider, frisør, rørlegger, snekker, murer eller elektriker, vil det være mulig å skaffe seg arbeid. – Vi trenger at næringslivet i bygda og kommunen samarbeider når det er behov for rekruttering. Dette kan øke sjansene for at en har jobber til flere.

Skapte sin egen arbeidsplass
Selv har Ruth Heidi hatt flere barnevernsbarn. – Noen av de barna som har vært hos oss, sier de vil savne Hedalen barne- og ungdomsskole, for her fikk de venner, og de ble ikke mobbet slik de opplevde på sin tidligere skole. Problemene barn i vår bygd opplever, kan være små sammenlignet med det andre barn må slite med.

– Jeg anbefaler flere å å fosterforeldre. Det finnes mange barn og ungdommer som trenger bedre oppvekstvilkår. I denne bygda kan vi gi flere av disse det.

Folketallet må opp
– Jeg har tenkt på dette lenge. Folketallet må opp. Nå må vi bruke alle de muligheter vi har for å markedsføre oss. A-magasinet kan være ett alternativ. Det er lov å spørre om de kan fortelle om oss.

Mye ligger til rette
Ruth Heidi minte oss om at det er flere ledige hus i bygda. Skole og barnehage med god plass har vi også. – Hedalen er ei bygd med både hjerterom og husrom til flere!