Sist oppdatert: 05.04.2016 19:06

Strid om stengsel ved Flåtevatn

 

ARNE HEIMESTØL
Sør-Aurdal kommune har pålagt Nils Magnar Goplerud Rygg å fjerne et stengsel han satte opp ved Flåtevatnet i august 2015. Rygg mener han er i sin fulle rett til å la stengslet stå, og har påklaget vedtaket. Tirsdag 12. april skal formannskapet behandle saken
.

 

 

 

Det er hytteeierne Silje Fekjar Nilsson, Kirsti Ingebricson Røtzer og Ingunn og Knut Arne Vågeskar som har klaget saken om oppføring av stengslet inn for kommunen.
 

Port med hengelås
Metallporten er flere meter bred og i underkant av to meter høy, og er låst med flere hengelåser. Den er plassert godt synlig på en sti tett ved Teinvassåsvegen, og hindrer ferdsel på stien fra Teinvassåsvegen til Flåtevatnet, leser vi i saksframlegget.


Hindrer fri ferdsel
Avstand fra vegen til vannet er på ca. 35 m. Det er flere hytter i området. I klagene som kommunen har mottatt, kommer det fram at Flåtevatnet i flere tiår har blitt brukt til bading, fisking og henting av drikkevann. Det opplyses videre at stien som nå er blitt stengt, har vært den enkleste adkomstveien ned til vannet, og at ferdsel på denne stien har skjedd hensynsfullt.

 

Anket vedtak
I oktober 2015 mottok kommunen en klage på kravet om fjerning av stengslet, underskrevet av grunneier Nils Magnar Goplerud Rygg. Han hevder til at stengslet er satt opp på en privat veg, og ingen sti. Vegen ble opparbeidet like etter at hyttetomten ble kjøpt i 1956 av hans bestefar, Per Goplerud. Videre opplyser han at eiendommen aldri ble benyttet til tiltenkt formål, grunnet nabo som klaget på Per Gopleruds byggesøknad. Rygg sier at stengslet nå er satt opp fordi eier av gnr. 95 / bnr. 53 stadig tar seg til rette på hans eiendom.

 

Rådmannens forslag til vedtak

Klage, mottatt av kommunen 09.10.2015, på vedtak om å fjerne stengslet på gnr. 90 / bnr. 73 tas ikke til følge, med bakgrunn i friluftslovens §§ 1, 2, 13 og 40. Saken sendes til Fylkesmannen i Oppland for videre behandling, jamfør forvaltningsloven § 28.

  • Saken og dens åtte dokumenter kan du lese her.