Sist oppdatert: 08.04.2016 06:49

Driftsresultat på 10,7 millioner

 

ARNE HEIMESTØL
Sør-Aurdal kommunes regnskap for 2015 er avsluttet og revidert. Det viser et netto driftsresultat på 10 753 247 kroner. Det er 8,3 millioner bedre enn budsjettert
.


Etter netto avsetninger viser regnskapet et overskudd på
7 106 481 kroner. Rådmannen foreslår at hele overskuddet avsettes til disposisjonsfondet.

 

Tirsdag 12. april får formannskapet saken desisjon av regnskap 2015 til behandling.

  • Les hele saken her.