Sist oppdatert: 09.04.2016 08:43

Foreningen Hedalsheimens Venner

 

Det innkalles til Forlenget årsmøte, den 27. april 2016. KL. 19.00.
Sted: På Biblioteket i Hedalen.

Agenda:

  1. Åpning av møtet

  2. Valg av møteleder

  3. Valg av referent

  4. Valg av en representant til å underskrive protokollen sammen med referenten

  5. Orientering om hva som er gjort, er under arbeid, og planer framover.

  6.  Gjennomgang av venneforeningens vedtekter (Se nedenfor) Dersom det er ønskelig med endring av vedtektene, bes dette tatt opp på møtet, eventuelt meddelt styret, slik at vi kan fremme forslagene på neste årsmøtes agenda

  7. Valg av styre (etter vedtektene minimum 3, maksimum 5 personer)

  8. Valg av styreleder blant de som er valgt etter pkt. 7.

  9. Innspill fra årsmøtet om hvilke tiltak som ønskes gjennomført.

Vi viser til ordinært årsmøte den 9. mars. Det er reist tvil om hvorvidt valget skjedde i samsvar med vedtektene. Styrets leder gikk bort dagen før, og tapet av henne gjorde sitt til at vi var ikke så godt forberedt som vi burde.
For å feie enhver tvil til side, innkaller vi til et forlenget årsmøte for å nøste opp i uklarheter, og for å rede grunnen for hva som er det beste for ”Hedalsheimen, – en perle for bygda”!

Alle interesserte som støtter arbeidet for å bevare et godt botilbud på Hedalsheimen, ønskes hjertelig velkommen til å velge et velfungerende styre, og å komme med forslag som gagner foreningens formål. Jo bedre oppmøte, - jo bedre for foreningen. Vel møtt!

For styret
Solveig Lie
Sekretær