Sist oppdatert: 12.08.2016 22:23

Åpent brev til
Sør-Aurdal Energi, Sør-Aurdal kommune og Eidsiva

 

SOLVEIG LIE


Når FM-båndet går ut-da kan det bli stille. Særlig hvis ikke SAE/Eidsiva leverer digitale tjenester.

Sitat fra NRK, 08.08.2016: “Forskjellene mellom avis, tv, radio og strømmetjenester viskes ut – alt blir en app eller nettsted. Radioen tilhører forrige århundre. Nå heter det digital media.”

Vedtatt av kommunestyret 16.06.2011: Kommuneplan 2011-2015 side 14:
“SAE har monopol på å bygge og drive anlegg for distribusjon av elektrisk kraft. SAE eier distribusjonsnettet for elektrisk kraft.”

SAE må her ha tatt på seg et særlig stort samfunnsansvar. Dere har dårlig tid!

Har SAE og Eidsiva og ikke minst Sør Aurdal kommune forstått at Norge om kort tid blir digitalt? Byer og tettsteder er digitale. Hva med Sør Aurdal?

Sitat fra Hedalen.no 25.01.2011: ”En vesentlig del av nettet i Sør Aurdal ble bygget ut i perioden fra 1947 til 1959. Om en regner 50 år som gjennomsnittlig levetid for nettet, er det lett å se at dette burde vært skiftet ut nå. De store ombyggingene startet først 2002”.

Spørsmål 1: Hva slags ombygging ble gjort fra 2002 og utover? Ble det da tenkt såpass langsiktig at man la til rette for fiberkabel? Hvis dere ikke skjønte at fiberteknologien var i utvikling allerede I 2002, så dere vel kanskje ikke så langt?

Sitat Eisiva net.: I tilfeller hvor lavspent strøm føres inn til bolig via luftkabel, vil normalt også fiberen føres samme vei”.

Teknologien utvikles. Dere må oppgradere linjenettverket- legge fiberkabler i lufta sammen med det elektriske nettverket. Og hvis det ”ikke er mulig”- gjør det mulig!
Å grave ned kabler til alle husstander- må være nissepolitikk.

Spørsmål 2: Benyttes teknologien som innebærer legging av luftkabler der det er strømkabler fra før- i stedet for å grave ned til hus? Hvis nei- hvorfor ikke?

Vedtatt av kommunestyret 16.06.2011:
Kommuneplan 2011-2015 side 15: “Sør Aurdal kommune er en landkommune med i underkant av 3200 innbyggere. Folketallsutviklingen har over en periode vært entydig negativ.”
“Prognoseverktøy hos Statistisk Sentralbyrå antyder en fortsatt nedgang i folketallet om en legger til grunn middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og ingen netto innvandring.”

Spørsmål 3: Fakta er negativ folketallsutvikling. Men hva om man snur litt på fakta og spør: Hva skal til for å få en positiv folketallsutvikling? Hva trenger de som vil etablere seg her og hva kan SAK gjøre for i størst mulig grad å legge til rette for at folk vil etablere seg? Og bosette seg her? Hva trenger de?

Det kunne være så enkelt som å ta en liten intervjurunde hos de som har etablert seg her og de som tenker på å etablere seg her. De vil i tillegg til andre ting også ha tilgang til digitale medier. Hvis det skal bli vekst må dere være på tilbudssiden!

Hedalen.no 05.08.2016: En fritidsbolig ble ikke med i prosjektet fordi …”tilskuddsordningen som delfinansierer fiberutbyggionga, ikke støtter denne type boliger.”
Det var en nyttig opplysning. Fritidsboliger - som betaler mye dyrere strøm enn andre boliger regnes ikke med. Det kunne nesten bli en god vits.

Spørsmål 4: Hvor stor er tilskuddsordningen pr. bolig?

Opplysningskontoret for fibernett 22.10.2014: ” ..der investorer ikke finner det regningssvarende å bygge fiber eller annen type bredbåndsteknologi. For slike tilfeller har regjeringen nylig opprettet en tilskuddsordning for utbygging eller forbedring av bredbåndslinjer.
Det vil si at denne tilskuddsordningen var et faktum allerede i 2013.

Spørsmål 5: Har kommunen søkt om slike midler? Hvis nei - hvorfor ikke?

Spørsmål 6: Vil Sør Aurdal kommune ha vekst i bygdene sine?

Framtida er digital. Både radio og tv blir digitale. Posten blir digital. Aviser er digitale.
Det vil si vi om kort tid kommer vi til å leve med bare digitale medier.
Det ville vært fint å få svar på hva Sør Aurdal kommune, Sør Aurdal Energi og Eidsiva tenker om det.

Hilsen Solveig Lie