Sist oppdatert: 24.08.2016 18:57

Sommer-SFO 2016
Et tilbakeblikk, og takk!

 

BENTE, VIVIAN OG BODIL

 

Sommeren 2016 valgte FAU ved Hedalen barne- og ungdomsskole, på lik linje med de to foregående år, å arrangere sommer-SFO for barn i 1.-4. klasse. I år sendte vi også invitasjon til elever ved andre skoler. Ingen meldte seg, men vi har full forståelse for at logistikken ved levering/henting sikkert var utfordrende.

FAU anser det som nødvendig i dagens samfunn med yrkesaktive foreldre å ha et trygt omsorgs- og fritidstilbud. Det er ikke alle forunt å ha besteforeldre/andre som kan bistå med barnepass store deler av sommeren. Det anses som bedre for barna å være sammen med andre og få stimulert behov for lek, aktivitet og sosial læring, fremfor å bli etterlatt hjemme alene når foreldrene må jobbe.

Med totalt 15 interesserte barn som deltagere, og 15 ungdommer fra 8., 9. og 10. klasse som ønsket bidra, ble sommer-SFO ved HEBU en realitet også i år!

I fem uker, kl. 7.30-16, mandager og tirsdager, torsdager og fredager, boltret småskolebarna seg sammen med morsomme, trygge, ansvarsbevisste og passe strenge ungdommer. De utfoldet seg i lek i gymsalen, baking på skolekjøkkenet, i ballbingen og på tur, for å nevne noen. Hjertelig takk alle dere fantastiske ungdommer, alle som én! Uten dere ville mange av oss vært i beit!

Takk for at dere viser ansvar fra første stund, ved allerede på planleggingsmøte selv tar til orde for at de vanlige ordensreglene på skolen, inklusiv mobilforbud, også bør overholdes i sommer-SFO tida.

Takk for at dere tar utfordringer på sparket, og løser floker når det oppstår. Ringer etter voksne når kollega skades, samtidig som barna avledes og aktiviseres. Megler mellom småkranglete småskolebarn. Loser barna gjennom mørklagte rom når strømmen har gått. –«det går bra».

Som FAU sine initiativtagere i år ser vi tilbake på vellykkede og trygge sommerferiedager for våre barn. Vi håper at tilbudet har opplevdes fleksibelt og fungert bra. Noen har nyttet tilbudet noen få enkeltdager, mens andre har vært tilstede hver eneste dag.

Alle tilbydde dager ble belagt, med en variasjon på deltagere fra tre på det minste, til tolv på det meste. Bemanningsnorm ble satt til aldri færre enn to ungdommer på vakt, tre ungdommer på dager med flere enn syv barn, og fire ungdommer på dager med 13 barn.

Vi takker skolen, og kommunen, for at vi også i år fikk benytte skolens samfunnsdel vederlagsfritt. Dette setter vi stor pris på, og det hjelper oss langt på vei til gode sommerdager! Lån av lokale betinget at vi sikrer daglig renhold, og inngår skriftlig avtale med hver enkelt barns foreldre/foresatte som fraskriver skolen ansvar for barna i sommer-SFO tiden, og ansvarliggjør hjemmet for eventuelle skader forårsaket av barna. Renholdet ble ivaretatt av foreldrene i egen oppsatt vaskeliste.

Takk til alle foreldre som uten å klage har tatt et tak med kostebrett og mopp hver ettermiddag! Og takk til renholdspersonellet for imøtekommende rådspørring og tilgang til utstyret dere bruker.


I arbeidet med å sette opp lister over deltagerbarn og ungdomsvakter så vi at økonomien var et usikkert moment. Deltageravgift på kr 200,- pr dag dekket ikke lønnsutgifter til ungdommene (kr 500,- per vakt) på dager med færrest barn. Vi fikk innvilget søknad om økonomisk sikkerhet for dekning av evt. økonomisk underskudd, på inntil kr 1000,- av Hedalen skoles venner, Hedalen helselag og Lions club Vassfaret. Vi bukker, nikker og neier! Hjertelig takk! Regnskapet er gjort opp, og vi er ikke i behov for å benytte den økonomiske sikkerheten dere så velvillig tilbydde.

Hjertelig takk til Hedalen Røde Kors som i løpet av første uke etter skolestart, og første uke etter sommerferien hadde grunnleggende «førstehjelps-breafing» til barn og ungdommer.

En takk til Bautahaugen og Bautahaugens venner som lot sommer-SFO være gjester. Og takk til barnehagen som tillot at småskoleelevene kunne ha turdag til Lavvoen i Braka for å mimre og leke. Ekstra takk til barnehagen som på sparket tidlig en morgen stilte kjøleskap og spisested til disposisjon for strømløse barn og ungdommer.

Avslutningsvis vil vi meddele at vi håper inderlig på et kommunalt sommer-SFO tilbud, fleksibelt og nært, neste sommer. Dersom ikke…... We’ll be back!

Alt godt ønskes for høsten og det kommende skoleåret!
Vennlig hilsen Sommer SFO gruppa 2016 v/ Bente, Vivian og Bodil.