Sist oppdatert: 02.08.2016 21:34

Skårer lavt

 

ARNE HEIMESTØL
I NHOs kommune-NM kommer Sør-Aurdal kommune på plass nummer 339 av 428 på riksplan og tredje sist i Oppland
.

 

NHOs kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2015.

 

Dette resultatet står i sterk kontrast til to andre undersøkelser i år:

Her gjengir vi ordfører Helland sin reaksjon på resultatet av den siste undersøkelsen:

Min kommentar må bli ut i fra å ha gått litt inn i de ulike barometrene at byer og tettsteder med et visst folketall er vektlagt mer en kommuneøkonomi, betalingsevne og arbeidsledighet. Disse skårer vi bra på, men det hjelper ikke.

 

Ser vi på varehandel, har SA 11,1 %, mens Lillehammer som topper for Oppland og har 14,3 %.

 

Ser vi på helse og sosial, bruker vi 27,4 % av den aktive arbeidstokken, mens Lillehammer bruker 24,7 %, og Nord-Aurdal, som er best i Valdres, bare 18,9 %.

 

Jeg vet hvor jeg ville bo når jeg blir gammel etter disse tallene. Det er viktig å fokusere på de reelle oppgavene vi som kommune direkte kan påvirke. Det er derfor lite av det NHO her fokuserer på, vi kan påvirke. Derfor mener jeg kommunetesten gir et bedre bilde av kommunens tjenester og muligheter som viste at vi gjør det bra og faktisk over flere år på samme nivå. Ser vi på landsbasis, kommer bare de store byene godt ut, mens små kommuner kommer dårlig ut.