Sist oppdatert: 30.08.2016 16:39

Vedlikeholdsarbeid Jevnlismyra

 

SYVER ØISTUEN, STATENS VEGVESEN

Planen for arbeidene og trafikkavviklingen på Jevnlismyra var at vi skulle holde ett kjørefelt åpent og regulere trafikken med lysregulering. Vi sitter med et inntrykk av at dette har fungert så langt.

Dessverre viser det seg at grunnforholdene under det vi har fjernet av masser, er så dårlige at det er nødvendig å gå enda dypere for å få en overbygning som skal tåle trafikkbelastningen bedre. Gjennom det som er fjernet, har vi også fjernet bæreevnen i den ene vegbanen. Derfor må lastebilene som skal kjøre bort de nye massene, stå i det gjenværende kjørefeltet for å bli lastet. Det vil fungere dårlig med lysregulering, og vi ser oss nødt til å stenge vegen helt for at det skal bli en rasjonell framdrift.

Vegen vil derfor bli stengt for allmenn ferdsel mellom kl. 07.30 og 17.00 mandag til og med fredag i perioden 31. august til 15. september. Utenom disse tidspunktene vil vegen være lysregulert i samme periode.

Skilting for vegstenging må være på plass før vegen kan stenges. Arbeidene vil nødvendigvis ta noe tid, så derfor kan det hende at skiltene til tider har noe misvisende informasjon. Det presiseres at det er klokkeslettene som har betydning for stengingen.