Sist oppdatert: 06.08.2016 12:38

Forvirring om regeltolking

 

ARNE HEIMESTØL

Landbruks- og matdepartementet har med virkning fra 11. juli 2016 innført forbud mot å sette ut saltslikkesteiner for hjortedyr. Bakgrunnen er at det er påvist smitte av den dødelige sykdommen Chronic Wasting Disease.

  • Les forskriften her. Den inneholder flere tiltak og gjelder blant annet for Oppland.

Noen mener forbudet gjelder utsetting av nye saltslikkesteiner, mens andre hevder at de som er satt ut, må tas inn. Svaret på dette spørsmålet finner vi i § 6 i forskriften. Her leser vi at forbudet mot slikkesteiner gjelder for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse.
 

 

 

 

NJFF er bekymret
Norges Jeger- og Fiskeforbud er bekymret over at denne nye viltsykdommen er påvist i Norge.

 

NJFF støtter tiltakene myndighetene har satt i gang, men mener saltslikkesteiner for husdyr også burde være forbudt. Se sitatet fra høringsuttalelse til forskriften nedenfor:

NJFF har forståelse for at både foring og saltslikkesteiner er potensielle smittepunkt og at dette derfor må begrenses. NJFF har allerede bedt jegerne tenke seg godt om før de setter
ut saltstein til hjorteviltet. Utfordringene er imidlertid at det ikke er foreslått et generelt forbud mot å legge ut saltslikkesteiner til husdyr, og effekten av å forby dette for hjortedyr, vil føre til at hjorteviltet da oppsøker salt som er lagt ut for husdyr i samme
område. Dette vil begrense effekten av reguleringen, og samtidig fører det til at man ikke lenger kan overvåke hjortevilt ved viltkamera på slike slikkesteiner som har blitt vanlig i de
seinere år. Kameraovervåking av saltslikkesteiner er i dag en del av jaktforvaltningen av hjorteviltet og gir nyttig informasjon om viltbestandene før jakt. Ved slik overvåking vil det også være mulig å gjøre observasjoner av atypisk atferd hos hjortevilt som kan bidra til å oppdage evt. syke dyr. Vi opplever det som utfordrende å forklare at et forbud mot saltslikkesteiner for hjortevilt er nødvendig når det ikke gjøres noen begrensinger i bruk av saltslikkesteiner for husdyr.

NJFF foreslår derfor at det innføres et generelt forbud mot bruk av saltslikkesteiner både for husdyr på utmarksbeite og hjortevilt i områder hvor smitte er påvist og hvor man av smittevernhensyn anser at dette er nødvendig. Et slikt tiltak vil etter vår vurdering møte forståelse og dermed gi bedre effekt enn det som er foreslått i utkastet.