Sist oppdatert: 07.08.2016 19:35

En naturlov som alle skjønner

 

SOLVEIG LIE

 

Momentet (M) = kraft (K) x arm (A). – Når momentet blir i største og minste laget.

Noen hadde et fag på skolen som het mekanikk. Det hjalp litt å pakke inn mekanikkboka med skikkelig bokpapir og mye limband, slik at bokpapiret ikke skulle løsne.

På forsiden og på midten utenpå boka ble det satt på en klistrelapp med selvskrevet: ”Mek.”

Det gjaldt å anonymisere boka, for da tok den liksom litt mindre plass – både i skolesekken og i den virkelige verden. For Mek. tilhørte virkelig ikke denne verden.

Mek. var for andre. Hva skulle man vel med mekanikk? Men – til slutt - måtte boka opp. På side 67 stod det: moment = kraft x arm. Stod det noe om hvor stort momentet burde være?

Når du går i motbakke, bør du lene deg framover og ikke bakover, ellers blir momentet for stort. Tyngdekrafta (K) kan jo bli litt stor, og da kan momentet (M) bli i største laget. Det skjønner jo alle.

Det samme gjelder hvis du holder ytterst på riveskaftet. A er for stort, og da blir m unødig stort, men A bør ikke bli for liten heller, for da holder du nederst på riva og kan fort tippe framover. Da blir det ingen raking. Momentet =0.
Og M kan også være dreiemoment. Dreiemomentet på trillebåra er jo mye mindre enn dreiemomentet på bilen. For sistnevnte kan bli ganske stort. Når K er stor er M stor og da går det fort.

Noen kommuner har vekst. De investerer langsiktig, satser på jobber, skole og helse og trekker folk til seg. K er stor. Da blir dreiemomentet stort! Når dreiemomentet i kommunen er stort, har folk trygghet omkring jobb, skole og helse.

Folk bosetter seg, trives og kan planlegge langsiktig. Hvor stort dreiemoment har Sør Aurdal kommune? Hvis man ikke satser på skole og vekst slik at mange vil bo her, da er K=0. Og da må det bli: M = 0. Naturlovene går det ikke an å tulle med.

K er jo en kraft som ikke bare kan komme av seg selv. K trenger politisk vilje og investeringer. Det også skjønner alle. Når M=0, er det ingen vekst, og alt er ved det gamle – bare at bygdene fraflyttes. Det blir - M= - K x A
Minus M kan ikke brukes til noe.

Hvorfor satses det ikke mer på K? For at M skal bli stor? Når M blir stor, vil folk søke seg til bygdene og ha trygghet og kan lage seg sine egne, visjoner og tenke framover. (A)

Man burde visst helt fra man pakket inn boka - at Mek. kan brukes til alt.