Sist oppdatert: 13.12.2016 21:57

Ikke smittet av CWD (skrantesjuka)

 

BILDER: OLAF SØBEKKSETER
 

Filefjell Reinlag har slaktet 2000 dyr på Golsfjellet. Det er ikke funnet CDW-smitte på noen av dyrene som Veterinærinstituttet har tatt prøver av. – Denne nyheten har vi mottatt med stor glede, sier Olaf Søbekkseter.

Etter nærmere halvannen måned med reinsamling på Hemsedalsfjellet og Filefjell, har nå Filefjell Reinlag gjennomført en vellykket slakting på Golsfjellet.
Samtidig som slaktinga pågår, blir alle kalvene som skal slippes til fjells igjen, merket med årgangsmerker. Alle reinsdyra som skal videre til vinterbeitet, blir telt opp før de slippes ut igjen.

Reinsdyra vil nå beite på Golsfjellet til over nyttår. Deretter flyttes de til vinterbeite i Vassfarområdet i begynnelsen av januar.