Sist oppdatert: 14.12.2016 22:37

Død ball

 

EMMY BAKKOM

Hvilke ball skriver Ola Thorsrud om i «Valdres» lørdag 10.12.? Kommunestyret har tidligere enstemmig vedtatt å bygge hall i Bagn til 120 millioner kroner. I økonomiplanen hadde rådmannen foreslått bygging av hall til 120 mill. I tillegg hadde han foreslått bygging av brannstasjon til 8 millioner kroner, noe vi har jobbet med i flere år.

I formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet ble det lagt fram forslag om et bygg til 149,5 mill. Det undrer meg at en sum på nesten 30 mill. kroner ikke krever mer saksbehandling enn informasjon i møtet. Særlig da vi vet at idrettsrådet har blitt informert på et tidligere tidspunkt.

I kommunestyremøtet tirsdag 6.12. gikk 21 kommunestyremedlemmer mot rådmannens forslag og vedtok en utbygging til 149,5 mill og å utsette bygging av brannstasjon i denne perioden. Fire kommunestyremedlemmer stemte for rådmannens forslag, altså et bygg til 120 mill. (til og med med skikkelig tribune) og brannstasjon.

Jeg vil understreke at alle i kommunen skal ha eierskap og rett til bruk av nybygget. Det er ikke slik som jeg ble møtt med på Bagn etter møtet: «Dere i Hedalen unner IKKE oss på Bagn hall.» Det er ikke Bagn som får hall, men hele kommunen, og i tillegg skal C-blokka rives og erstattes. Dette er en stor satsing for barn og unge. Men vi satset også da vi vedtok at ungene i Begnadalen og Hedalen skulle slippe lang reiseveg og fortsatt beholde skolene sine.

Brannvesenet er som oftest de første på stedet når ulykkene inntreffer. Vi har i flere år satset på å bygge opp et godt brannvesen slik at hele befolkningen, hyttefolket og gjennomreisende kan kjenne på den tryggheten det gir. Men brannvesenet må ha lokaler til alt utstyret, dusj, vask og oppfølging av mannskaper som dette krever. Blir det råd til dette om fire år?

Slik jeg ser det, må det satses på flere områder for at Sør-Aurdal kommune skal være en god kommune å bo i og attraktiv å flytte til. En gjeldstynget kommune gir ikke trygghet til noen.
Nå hadde vi muligheten til og vise litt nøkternhet slik at lovpålagte tjenester ikke må bruke ostehøvelen mer enn de har gjort, at innbyggerne må betale mer i eiendomsskatt, og at alle pengene som skulle gått til kulturlivet i kommunen, må genereres til drift av et kanskje unødig stort bygg.

Saka er avgjort, det skal bygges til 149,5 mill. Riktignok skal det forsøkes å spare inn på noe, men erfaringsmessig vet vi at sjansen er stor for at kostnadene blir større enn det som blir vedtatt. Så håper jeg de som ønsket stor hall, har tenkt på hvordan renter og avdrag skal betales i en allerede anstrengt kommuneøkonomi.

Jeg har med dette fått redegjort hvorfor jeg stemte slik jeg gjorde. Det var IKKE av uvilje mot Bagn. Rausheten Elling tok til ordet for, er vel en del av barnelærdommen for oss alle.