Sist oppdatert: 30.11.2016 23:40

Barneombudet lager film om inkluderende klassemiljø

 

TONE KJENSRUD

9. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole har hatt Barneombudet på besøk i tre dager. Hensikten var å filme klassen i deres skolehverdag. 9. klassen i Hedalen er valgt ut fordi den i en årrekke har jobbet systematisk med å skape et inkluderende læringsmiljø, og fordi Maren-Tine Kulterud går i klassen.

 

 

Maren er ei jente på 14 år som elsker ballett og kaninen sin, som er utrolig flink til å jobbe med skolearbeidet sitt, som har en stor og fantastisk støttende familie, som har mange venner i klassen sin og som har en autismediagnose.

 

Store framskritt
Maren har gjort utrolige framskritt siden hun startet opplæringen sin tre år gammel, og hun har gått veien fra å jobbe alene med spesialpedagogen i barnehagen, til i dag å være inkludert i klassens undervisningsopplegg det meste av skolehverdagen. Dette er det dessverre mange barn som ikke får oppleve i Skole-Norge, og Barneombudet vil gjerne fortelle Marens historie for å vise at det er mulig å gi barn med spesialpedagogiske behov, et godt faglig undervisningsopplegg i et inkluderende klassemiljø.

Barnas rettigheter i praksis
Barneombudet er barnas ombud. De jobber for at barn og unge i Norge får sine rettigheter oppfylt, og at de som skal ta vare på barn, gjør dette på best mulig måte. FNs barnekonvensjon er en del av norsk lov, og alle som jobber med barn i Norge, må følge det som står der.

Barneombudet har i 2016–2017 et prosjekt som handler om elever som får spesialundervisning i grunnskolen. En viktig del av dette prosjektet er at de snakker med elever som har spesialundervisning om hvordan de opplever skoletilbudet sitt, og om de får god opplæring. De snakker også med dem om hvordan de har det sammen med andre elever, og om de trives på skolen. Elevenes egen opplevelse er viktig. Sammen med elevenes erfaringer samler de også inn erfaringer fra foreldre og hva forskningen sier om situasjonen til elever med spesialundervisning. Alt dette kommer i en egen rapport som blir gitt ut 6. mars 2017.

Gode opplæringssituasjoner
En annen viktig del av prosjektet er å vise politikere, og andre som bestemmer, at det er mulig å lage gode opplegg for elever dersom alle samarbeider og tenker på hva som er barnets beste. Derfor skal de lage en film om Maren Kulterud og hennes skoletilbud. De har intervjuet Maren, hennes foreldre, lærere, og de har filmet i undervisningen på skolen. Med denne filmen ønsker de å vise hvordan det kan skapes gode opplæringssituasjoner når elever, lærere og foreldre samarbeider. Vi vet at elevene i klassen til Maren betyr veldig mye for henne, og vi synes derfor det er fint at hun vil vise oss klassen og skolen sin.

Invitert til Oslo
Filmen Barneombudet skal lage, skal brukes i ombudets arbeid med å spre kunnskap til politikere og andre som bestemmer over norsk skole. Klassen er invitert til Oslo 6. mars for å være tilstede når Barneombudet legger fram rapporten og viser filmen. Dette gleder vi oss veldig til!


Barneombudet informerer 9. klasse om det som skal foregå de neste dagene


En lykkelig gjeng etter 3 dager med filming og intervjuer.

9. klasse: Maren-Tine Kulterud, Jeanett Christiansen, Mira Aspholt Slupphaug, Linn Michelle Kristoffersen, Øystein Ruste, Magnus Øverby, Mikkel Brager, Gjertrud Grytnes Jordet
Lærere og assistent: Tone Kjensrud, Lisbeth Garli, Ellen Skrinde Øverby (Ikke tilstede på bildet), Anne Skinningsrud
Barneombudet: Morten Hendis, Sidsel Hommersand, Jonas Bjørkli og Silje Steinardotter Hasle


Jonas Bjørkli, Sidsel Hommersand, Silje Steinardotter Hasle, Morten Hendis + mor Åse Kulterud
Maren mottar tur til Oslo med tema ballett, som takk for å stille opp for Barneombudet


Morten takker 9. klasse for deres bidrag til filmen og til Barneombudets prosjekt