Sist oppdatert: 19.12.2016 17:51

Med 11 i kommunestyret

 

JØRN DAMSLORA


Nå skal man passe seg for å være en politisk aktør i Sør-Aurdal uten å være valgt til det. Jeg våger likevel å følge opp mitt politiske utspill fra Hedalen.no lørdag.

Jeg har sett på tallene fra valgene i 2015 og 2011 og regnet dem om til et kommunestyre bestående av 11 representanter. Dette er selvfølgelig ikke vanntett forskning, da partilistene, valgsedlene, valgkampen osv. tar utgangspunkt i 25 representanter, og jeg har heller ikke lagt utjevnings-reglene inn i regnestykket, men dette er det nærmeste jeg kommer fakta.

Etter å ha sett på tallene, holder jeg på mitt forslag fra lørdag. Sør-Aurdal bør virkelig vurdere å kutte antall kommunestyrerepresentanter til 11. Tallene jeg har lagt fram, må selvfølgelig kvalitetssikres, og det kan med fordel regnes på 13, 15 og 17 representanter også. Jeg har heller ikke regnet på den reelle innsparingen, men en reduksjon i det politiske arbeidet vil frigjøre krefter til andre verv i kommunen.

Ut fra tallene jeg har kommet fram til ser jeg et problem, og det er kjønnsfordelingen i 2011.
 

2015

Dersom man tar de 11 første fra valget i 2015 blir kommunestyret slik:
 

Sp 45,5 % mot 48 % i dag
Ap 27,3 %

24 %

TPK 9,1 %

8 %

H 9,1 %  

8 %

KrF 9,1 % 8 %
FrP 0 % 4 %

 

 

Gjennomsnittsalder:49 år mot 46,4 nå (alder i 2015)
Kjønnsfordeling: 54,5 % menn mot 56 % nå (kjønn i 2015)
Bagn får 36,4% mot 44 % i dag (adresse 2015)
Begna får 9,1 mot 4 % i dag
Begnadalen får  9,1 %     mot 12 % i dag
Hedalen får 45,5 % mot 32 % i dag
Reinli får 0 % mot 8% i dag


(Dersom man slår sammen adressene Begna og Begnadalen, noe som er naturlig i mitt hode, så blir tallene for Begnadalen 18,2 % med 11 rep og 16 % i dag)
De tre yngste og de to eldste i dagens kommunestyre får ikke plass dersom bare 11 kandidater ble valgt.
 

Med 11 i kommunestyret kunne SP fått flertall med alle partiene som kom inn. Med 25 rep måtte de velge AP eller to av de andre partiene.

 

2011

Dersom man hadde tatt de 11 første fra valget i 2011 hadde kommunestyret blitt slik:

 

Sp 36,4 % mot 32 % i dag
Ap 36,4 % 32 %
TPK 9,1 % 12 %
FrP 9,1 % 12 %
H 9,1 % 8 %
KrF 0 % 4 %

 

 

Gjennomsnittsalder: 49,1 år mot 47,3 (alder i 2011)
Kjønnsfordeling: 81,8 % menn mot  68 % (kjønn i 2011)
Bagn får 45,5 % mot 44 % (adresse 2011)
Begna får 0 % mot 8 %
Begnadalen får  9,1 %     mot 8 %
Hedalen får 27,3 % mot 28 %
Reinli får 18,2 % mot 12 %

 

(Dersom man slår sammen adressene Begna og Begnadalen, noe som er naturlig i mitt hode, så blir tallene for Begnadalen 9,1 % med 11 rep og 16 % med 25 rep)


Den yngste og de to eldste i det valgte styret hadde falt ut dersom bare 11 kandidater ble valgt.