Sist oppdatert: 28.12.2016 20:32

Romjulshilsen fra Statens vegvesen

 

Vegen over Jevnlismyra skulle så absolutt hatt en totalrenovering, men det er det så altfor mange fylkesveger som skulle hatt. Derfor blir det til at man bare får satt i gang punktvise utbedringer på noen av vegene som er i dårligst forfatning, skriver Syver Øistuen.

 

– Sommeren 2015 ble grøfter og stikkrenn inn-/utløp rensket. Det ble skiftet 5 stikkrenner, og sommeren 2016 ble det skiftet 4 renner til og lagt ned ei ny.

Det ble masseutskiftet 4 partier på til sammen 750 m. På forhånd trodde vi at det skulle være nok med ca 0,5 m med kvalitetsmasser. Da vegkroppen ble åpnet opp, viste det seg imidlertid at undergrunnen var mye dårligere enn først antatt. Derfor ble masseutskiftingen øket til 1 m på enkelte punkter.

At arbeidet ikke ble planlagt med denne dybden på masseutskiftingen fra dag 1, medførte mye ekstra arbeid og en god del heft og plunder for trafikantene. Statens vegvesen kan ikke annet enn å beklage dette, men det er vanskelig å forutsi grunnforhold før man har gravd opp. Jeg benytter anledning og retter en stor takk for tålmodigheten til de trafikantene som benytter vegen mest!

Planen kommende sommer er å forsøke å fjerne de kulene der vi tror det er stein eller røtter som er på tur opp. Endelige dekkeplaner er ikke fastlagt, men vi håper også å få på plass et nytt dekke på vegen fra østkant Jevnlismyra og ned til Nerby.