Sist oppdatert: 09.12.2016 09:13

Tall kan ikke tulles med

 

SOLVEIG LIE
 
“SørAurdalhallen” har byggekostnader på 150 000 000 (150 mill.)
Norge har ingen tradisjon på å bygge til en pris under kostnadsoverslaget.
 
I Sør Aurdal er det ca. 3000 innbyggere.
Det vil si: 150 000 000 / 3000 =  50 000 i byggekostnader pr. innbygger. Gamle som unge.

Hvis Hedalen med sine 700 innbyggere skal betale “sin andel” blir det
50 000 x 700 = 35 000 000 ( 35 mill. ) i byggekostnader. Gamle som unge.
 
Forvaltning, drift og vedlikehold – samt lånekostnader – altså løpende utgifter er satt til: 8 560 000 pr år. (8,5 mill. pr. år.)
 
Det blir 8 560 000 /3000 = kr 2 854 pr. innbygger i løpende utgifter pr år.
Hedalens andel” blir 2 854 x 700 = 2 000 000 i løpende utgifter pr. år.
(2 mill. pr. år)
 
Kommunens lånegjeld pr. innbygger var i 2015: kr. 64 161 (SSB).
Det vil si at lånegjelden for Hedalen var på til sammen 45 000 000 før ny hall
.
 
Folkeveksten i Sør Aurdal var i 2008 på pluss 28 og i 2015 på minus 36. Det vil si at folketallet synker (SSB). Minst 400 gamliser er over 80 år, og de kommer kanskje ikke til å bruke hallen i nevneverdig grad.
 
Når folketallet synker, går utgiftene pr. innbygger opp. Det er veldig enkelt å forstå. Men det er ikke like enkelt å forstå om kommunen tenker seg at de vil tiltrekke seg flere innbyggere når gjelden stiger?

For Hedalens del blir tallene slik:

Lånegjeld pr år:   45 000 000 ( før hall - SSB)
Andel til bygging av ny hall: 35 000 000 ( til ny hall – penger som må lånes.)
Andel utgifter med hall pr år:  2 000 000

Overskridelser av budsjett har Norge lange tradisjoner for. De siste tallene for Sør Aurdalshallen er ikke sett. Når alle tall er på bordet, er tall klar tale. Det nytter ikke å tulle med tall.

E-post: solveiglie1@gmail.com