Sist oppdatert: 04.12.2016 20:21

Leite og Helland svarer

 

Hedalen.no har stilt ordfører Kåre Helland og formannskapsmedlem Arne Leite to spørsmål.

 

  1. Hvorfor er finanskostnader utelatt i dokumentet som ble ettersendt til kommunestyrets medlemmer denne uka?
     

  2. Rådmannen vil ha en ny driftstilpasningsprosess. Det vil ikke formannskapet. I «Valdres» leser vi at politikerne heller ikke vil ha økt eiendomsskatt. Hvordan vil dere finansiere de totale utgiftene til Sør-Aurdalhallen i årene som kommer?

    Her er svarene vi har fått:

Jeg har hatt en prat med ordføreren, siden vi begge var mottakere av spørsmålene. Vi har et felles svar:

 

Finansutgiftene  er kjente ut i fra de ulike lånebehov, og dette ble nøye presentert for Formannskapet i møte den 22. november. Finanskostnadene for vedtatt prosjekt finner du for øvrig i budsjett og økonomiplan.  Lånebehovet er størst de to-til tre første årene, til moms og tilskudd har kommet tilbake. Siden det var mulige innsparinger, forenklinger og konsekvenser for fremtidige driftskostnader som var de mest usikre faktorene, var det slik vi ser det, naturlig å be om en utredning av det. Finanskostnader er som sagt kjent, så her har administrasjon svart korrekt ut i fra vedtak. Har du spørsmål til det administrasjonen vektlegger og skriver, må du ta det opp med dem.  

 

Hvorfor du stiller spørsmål to er noe forundrende. Formannskapet er ikke mot at det kjøres driftstilpasning. Vårt poeng er at dette startet vi med i 2014 og det er en kontinuerlig prosess. Vi la en plan den gang som ikke er ferdigstilt enda. Så igjen, formannskapet har ikke sagt nei til dette, men følger opp vedtak fra 2014.
 

I forhold til å øke eiendomsskatten ser vi ikke det som nødvendig nå for 2017, og det er viktig at vi ikke bare tyr til å øke promillen for fort. Så lenge vi klarer å avsette til disp.-fond, og i tillegg opprettholde driften, kan dette gi en feil forståelse av den økonomiske situasjonen. Vil minne om handlingsregelen som er vedtatt.

 

Til slutt vil vi minne om at diskusjon rundt budsjett, økonomiplan, eiendomsskatt ol. skal foregå i kommunestyret på tirsdag, og ikke i media i forkant! Dette poengterte også Rådmannen på forrige formannskapsmøte. 

 

Mvh

Kåre Helland og Arne Leite