Sist oppdatert: 05.12.2016 16:29

Tale ved prisutdelingen
Hilmar til Nils Ivar Grøv

 

OLA JONNY FOSSHOLT

På vegne av Hedalen IL vil jeg få dele ut Hilmar 2016.

Hva er Hilmar? det er en utmerkelse som Hedalen IL deler ut hvert år.
Første gang i 1998, i år er det 19. gang. Ildsjelene var styret i 1997 med Magne Ruud som leder, de startet da denne utmerkelsen.

I statuttene heter det: ”Innsatspremien er lagets høyeste honnør for innsats og spire til fortsatt motivasjon hos mottakeren og andre medlemmer som ser at innsats nytter. Den påskjønnedes innsats kan være så vel sportslig, praktisk som administrativ.”

Det ble på hedalen.no i høst oppfordret til å komme med forslag til kandidater. Det kom inn flere forslag, og ut fra det har tildelingenskomiteen, som består av lagets leder, nestleder og gruppelederne, i år gitt denne begrunnelsen :

Kriteriene for Hilmar 2016, har årets vinnere til de grader oppfylt.
Kandidaten har siden tidlig alder vært aktiv i det meste idrettslaget har hatt av aktiviteter, i skiløypa, fotballbanen, hoppbakken, friidrett og mer både som utøver, trener og leder .

Kandidaten har sittet i styret i idrettslaget i flere perioder og vært med å skape ny aktivitet og videre drift av lagets anlegg. Det er en person som stiller opp når det trengs og har utallige arbeidstimer både ved dugnadsarbeid og arrangementer. Noe som er høyt prisverdig for bygda Hedalen, lagets styre og medlemmer.

En ting vi vil trekke frem er iveren etter å være med å følge opp utøvere i en idrett der det ikke er så mange deltagere, både ved preparering og trening i vårt eget anlegg og også når det trengs lengre reise- vei for å fortsette videre utvikling.

Kandidaten har vært med å fulgt skihopperen som har Hedalens lengste hopp og har vel også nå sett begge sine sønner sette nedslag på lengder lenger enn han selv gjorde for snart 30 år siden.

Innsatspremien er som sagt lagets høyeste honnør for innsats og spire til fortsatt motivasjon hos mottakeren og andre medlemmer som ser at innsats nytter.
Det er med stor ære Hedalen idrettslag vil utnevne Nils Ivar Grøv som årets Hilmar.
______________________________________________________________
Følgende har blitt tildelt HILMAR: fra 98 hver år er følgende tildelt
98 Morten Vestrom
99 Anders Hendis
00 Ola Jonny Fossholt
01 Harald Kjensrud
02 Kjell Bakke
03 Anny Perlestendbakken
04 Inger Fossholt
05 Roger Kjensrud
06 Anders Berg Stensrud
07 Gunnar Fossholt
08 Svenn Olav Fossholt
09 Trygve Kjensrud
10 Helge Nordby
11 Arild Dammen
12 Leikny Hartvigsen
13 Jan Arild Hegdal
14MonaStrandbråten
15 Martha og Tor Ingar Nordby
16 Nils Ivar Grøv