Sist oppdatert: 05.12.2016 21:22

Dette blir for drøyt!

 

MAGNE RUUD

Nettavisa har publisert hvordan den har kommunisert med administrasjonen, gruppeleder i SP og ordføreren ved flere anledninger.

Svarene som gis, bærer preg av manglende vilje til å informere, og på en underfundig måte blir hedalen.no ikke tillagt noen vekt som nyhetsformidler, men et talerør for en tidligere kommunepolitikers (les Arne Heimestøls) behov for å fremme egne meninger og synspunkter. Dette kan neppe tolkes på annen måte enn en form for hersketeknikk for å kneble den gravende journalistikk og det frie ord.

Så vidt opplyst har hedalen.no 1200 unike brukere hver dag, 7 dager i uka. Hvilket annet medium kan vise til den dekningsgrad på 160 % i sitt nedslagsområde? Utsagnet som er gitt, er like mye et angrep på hver enkelt leser av mediet som på redaktøren.

Jeg har stor forståelse for at gravende journalistikk er krevende, og jeg antar at hedalen.no i så måte ikke er noe unntakstilfelle. Imidlertid er det slik i et åpent demokrati at pressens innflytelse og pressens makt er en forutsetning for at allmenheten kan skaffe seg innsyn i saker som blir fremmet og hvilke prosesser som foregår i de lukkede rom. Dette er også begrunnelsen i et demokrati for at det skal være offentlighet i forvaltningen, så langt det er forsvarlig ut fra personvernet.

Så kan man spørre seg hvor lukket den pågående prosessen har vært, men det forundrer meg at formannskapet aksepterte å måtte behandle et investeringsbudsjett på 150 millioner kroner ut fra sakspapirer som ble presentert over bordet. Hva de så fikk av materiale, og hvilke opplysninger de fikk under vegs i møtet vites ikke, men at informasjonen slik den er framstilt, og videre kommentert av gruppeleder og ordfører, virker lite tilfredsstillende.

At man skal måtte plukke enkelttall fra prosjektbeskrivelsen, for deretter å gå inn i økonomiplanen og i budsjettene for å få oversikt over finanskostnader og avdragsprofil, er lite tillitsvekkende.

Selvfølgelig burde de forskjellige og samtlige kostnadsfragmentene vært sammenstilt i en matrise som konkluderer med alternative størrelser, ut fra hvilken størrelse som ble valgt på bygget.

Som innbygger, skattebetaler og avisleser vil jeg vite hvilke samlede kostnader prosjektet legger beslag på i det enkelte års regnskaper framover. Først da har jeg en formening om hvilket nivå man kan forvente at lovpålagte oppgaver må innskrenke, eller hvilken økning i eiendomsskatten som skal til for å håndtere følgene av prosjektet. At kommunens inntekter vil øke i særlig grad på annet vis er vel tvilsomt.

Når så verken administrasjonen eller politikerne var i stand til å komme med disse opplysningene, og i tide, så var det prisverdig at media, denne gangen hedalen.no, forsøkte å finne svaret. Det må være lov å forvente at reaksjonsmønstret fra lederskapenes side denne gangen var et engangstilfelle.