Sist oppdatert: 07.12.2016 06:39

Vedtok å bygge Sør-Aurdalhallen

 

ARNE HEIMESTØL
Tirsdag vedtok kommunestyret med 21 mot 4 stemmer å beholde svømmehall og idrettshall som opprinnelig foreslått (25 m x 45 m), og ingen endring av skolearealet i bygget.

  • Les hele vedtaket her.

Harald Liodden (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunens økonomi tilsier at rammene til Sør-Aurdalshallen ikke kan økes utover tidligere vedtatt 120 mill. Kommunestyret ber derfor administrasjon å arbeide videre med alternativ 2 (idrettshall på 25x30 meter) med henblikk på å redusere byggekostnadene ytterligere. Endelig plan legges fram for godkjenning i neste kommunestyremøte.

Magne Damslora (Ap), Svein Gunnar Huset (Sp), Emmy Bakkom (KrF) og Harald Liodden ga sin støtte til dette forslaget.

 

 

Hedalen.no kommer med mer fra kommunestyret torsdag.