Sist oppdatert: 08.12.2016 06:23

Budsjettdebatt med hovedvekt på hallsaken

 

ARNE HEIMESTØL

Debatten var lang, hallen blir stor, og tidligere vedtatte budsjettrammer holder ikke.

  • Her kan du se den siste versjonen av prosjektet.


 

Arne Leite er gruppeleder i Sp. Da kommunestyret behandlet budsjettsakens sist tirsdag, tok til orde for at aktivitetsflaten i prosjektplanen som nå er laget, må beholdes. Noen reduksjoner måtte til, mente han, og tallfestet disse til 4–5 millioner kroner. Øvrig inndekning på kostnadssprekken mente han kunne tas av et fond på 6,5 millioner kroner og økt låneramme med 9 millioner. Konsekvensen av denne investeringen måtte bli at utbygging av brannstasjon i Bagn utsettes til 2020.

 

Svein Gunnar Huset mente at prosjektet burde begrenses. Her kan du lese innlegget han holdt.

 

Stig Solbrekken så ingen risiko med å gå for forslaget til vedtak som Arne Leite hadde lagt fram. (Her kan du lese den versjonen som ble vedtatt etter at gruppemøter var holdt.) – Det er viktig å investere i kunnskap, mente Solbrekken. – Vi må reklamere for å få flere hit. Sør-Aurdalhallen er et framtidsretta tiltak.

 

Opposisjonen (KrF, Høyre, Tverrpolisk kommuneliste og Frp) hadde utarbeidet et forslag til vedtak. Dette ble lagt fram av Harald Liodden. I løpet av debatten ble det klart at Høyre, Tverrpolitisk kommuneliste og FrP støttet et omforent forslag i stedet.

 

– Vi må ikke glemme realitetene, sa Magne Damslora (Ap).  – Jeg er svært skeptisk når jeg ser hvordan dette prosjektet har tatt helt av. Vi kan ikke gå ut over rammen vi tidligere har bestemt; 120 millioner kroner. Vi skal bygge skole. Nå ser det ut som om vi bygger for idrettslaget. Jeg liker ikke at alle skal blø for at vi skal realisere dette bygget. Damslora ville heller ikke ha noen økning i eiendomsskatten og minte om at vi i Sør-Aurdal har landets høyeste nettleie. 


Marit Hougsrud var opptatt av at vi må bygge for framtida. Hun sa at vi ikke må være blinde for at eiendomsskatten kan komme til å øke.