Sist oppdatert: 12.01.2016 17:50

Rolf Gunnar Olsen ny leder i Hedalen Arbeiderlag

 

ELDOR BRÅTHEN
 
Hedalen Arbeiderlag hadde årsmøte på Hedalen barne-og ungdomsskole 11. januar 2016.

Etter årsmøtet har laget følgende styremedlemmer og andre tillitsvalgte:
Leder: Rolf Gunnar Olsen
Nestleder: Øystein Fossholt
Studieleder: Lisbeth Garli
Kasserer: Tone Liss Birkelund
Sekretær: Eldor Bråthen
Varamedlem: Svenn Olav Fossholt
Varamedlem: Magnhild Briskodden
 
Revisorer: Anny Dammen og Helga Perlestenbakken
Valgkomité: Anny Bakke Perlestenbakken, Marianne Bakke Bjørnstad og Jon Kristian Bakkom