Sist oppdatert: 17.01.2016 16:28

Innlegg
Legesaken og offentlig gapestokk

 

ARILD BJØRNSTAD

I riktig gamle dager hadde vi en gapestokk ved den kjære kirken vår i Hedalen. Nå har vi Hedalen no., som må sies å være langt mer effektiv. Nå når mobbingen langt lengere enn til de som er på kirkebakken, ja helt til Japan!
 

Undertegnede har brukt mye av sitt liv på forebyggende arbeid blant barn og unge og er stolt av å ha fått kommunens kulturpris for dette. Ved siden av å stimulere barn og unge med musikkinteresse, koordinerer jeg arbeidet med Mitt Valg i barnehager og skoler i Sør Aurdal. Dette er et Lions -finansiert undervisningsprosjekt. Dette er forebyggende arbeid som gir barna sosial kompetanse, emosjonell tankegang, skaper gode miljøer i gruppene og er verktøy mot bl.a. mobbing. I februar skal vi igjen ha et kurs for lærere. Vi har hatt mange slike kurs som det dessverre ikke ser ut til å være av interesse for mediene.
 

I den siste tiden har spesielt Hedalen no. drevet en form for revolverjournalistikk som jeg synes er direkte motbydelig. En av våre sambygdinger blir hengt ut nesten daglig fra redaksjonen. En dag kommer saken med advarsel. Det følges opp med en reportasje om at han tjener for mye. Så følger oppslag om at han sender pasienter for ofte til undersøkelser. Redaksjonen har nesegrus beundring og respekt for statens helsetilsyn. De kaller det samfunnet og konkluderer med at samfunnet har rett. En anke fra legen er ikke interessant. 

At brukerundersøkelsen viser at ni av ti er fornøyd med legetjenesten i kommunen avfeies med at den undersøkelsen er for tynn. Redaktøren fortsetter å plukke ut kun det som er negative momenter i denne undersøkelsen. Til redaksjonens fortvilelse mener rådmann og kommunestyret at dette ikke er en sak som skal opp igjen nå. Disse myndighetene, les samfunnet, har ikke redaksjonen like stor grad av respekt for. Nei nå skal disse utsettes for press helt til de gir seg.  Hedalen no. anbefaler å trekke inn fylkeslegen, raskt og før ankesaken er behandlet. Det naturlige å be om hadde vel vært en ny brukerundersøkelse, men den hadde sannsynligvis vist stor oppslutning om våre to leger.
 

Også tidligere har det vært tendenser på Hedalen no. På at grupper eller enkeltpersoner har blitt hengt ut på en vedvarende måte som har skapt splid og mistrivsel i vår kjære bygd. Jeg tenker spesielt på dem det gjelder som enkeltmennesker. Jeg tenker at det er bra at denne legen ikke har barn på skolen. Han må ha følt det forferdelig å lese redaksjonens ensidige fremstilling uten å kunne forsvare seg. Jeg tenker på at barn og unge leser Hedalen no., eller hører samtalen rundt temaet ved middagsbordet.
 

Den 10. februar finansierer Lions forestillingen Heng deg! for alle u-skoleelever i Valdres. I november satte vi det opp for alle u-skoleelever i Ringerike og Hole. Dette stykket omhandler mobbing på nettet (digital mobbing) og viser til hvor mange som har begått selvmord etter å ha blitt mobbet på nettet. Der er redaksjonen hjertelig velkommen til å dekke dette. Kan bli med elevene fra Hedalen.

Hedalen 17.01.2015

Arild Bjørnstad