Sist oppdatert: 04.01.2016 05:32

Konsert med nyttårstanker

 

TEKST: KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

I flere år har organisten i Begnadalen kirke arrangert en konsert på ettermiddagen nyttårsaften. Nyttårsaften er en kveld som innbyr til ro og ettertanke, og konserten har hatt dette preget.

 


Osvald Fossholm, Anders Løberg og Ole Fønhus

 

Da vi kom til kirken i god tid før start, var det bare ett program igjen, og kirken var nesten helt full. Det er tydelig at det er flere som synes det er godt å sitte i kirkerommet en times tid, lytte til rolig sang og musikk og nyttårstanker fra presten en slik ettermiddag!

 

I år hadde Signe prest og Anders organist fått med seg sanger Osvald Fossholm og vikarorganist og messingblåser Ole Fønhus. Programmet vekslet mellom orgelmusikk, solosang, allsang og musikk fra flygelhorn og flygel. Det var godt at Signe prest foreslo å vente med applausen til slutt, det skapte en egen ro i den timen vi satt der.

 

Musikken var variert, komponistene kom fra mange forskjellige land og har levd i forskjellige tidsaldre, men felles for alt sammen var at det ble framført på en var og fin måte. Jeg vil spesielt trekke fra Ole Fønhus sin musisering på flygelhornet; det var rett og slett nydelig å høre på!

 

Signe prest hadde noen tanker rundt skriftordet til Jeremia: "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp." (Jer. 29.11).

 

Den siste sangen som ble framført, "You'll never walk alone". Den sangen passet godt i forlengelsen av det Signe prest snakket om.

 

Takk til "kvartetten" som gav oss denne timen!

 

 

 
Lytt til noe av musikken.