Sist oppdatert: 20.01.2016 19:42

Søker etter ny rådmann

 

ARNE HEIMESTØL
I romjula sa rådmann Erland Odden opp stillingen sin i Sør-Aurdal kommune. Tirsdag vedtok formannskapet enstemmig å gjennomføre tilsettingsprosess lokalt ved at kommunen selv står for arbeidet.

 

Slik lyder vedtaket:

 

Et omforent forslag etter drøfting med tillitsvalgt:

  1. Tilsettingsprosessen gjennomføres lokalt ved at kommunen selv står for arbeidet. Ved behov kan det vurderes innleie av ekstern bistand.

  2. Stillingen kunngjøres i flere kanaler, og slik at annonsen gjøres lett søkbar.

  3. Det vurderes om potensialet for attraktiv stilling i en eventuell ny Valdreskommune bør belyses i annonsen.