Sist oppdatert: 29.01.2016 17:57

Tre utsatte naturlover i Hedalen og Hedalsfjellene

SOLVEIG LIE
At jorda går rundt seg selv, og til og med går rundt sola – og at månen sjøl går rundt jorda, er ganske betryggende. Slik har det jo alltid vært og slik skal det fortsette å være – Gudskjelov! Takket være naturlovene.
Men her lurer jeg på om tre av de vanligste naturlovene kunne være litt mer på min side – selv om månen holder seg på plass?

NATURLOV 1: TYNGDEKRAFTEN: Alt detter ned
Loven gjaldt også på svømmeundervisningen i Bergstjernet. Noen av oss fløyt rett og slett ikke. Vi sank. I hvert fall sank jeg. Bergstjernet var mørkt og svart, og jeg kjente godt tyngdekraften. Jeg bare datt - lenger og lenger ned og druknet nesten tre ganger. Etter fem svømmekurs synker jeg fortsatt. Det kaller jeg skikkelig tyngdekraft.

Så hvis jeg skal flyte - må det en delvis oppheving av tyngdekraften til. Men det kan vel være litt for mye å be om. Jeg lurer på hvor jeg skal henvende meg for å få den loven vurdert - og delvis opphevet?
Kanskje jeg til og med blir nødt til å anke.

NATURLOV 2: FARGEKRAFTEN: Alt er ikke svart/hvitt
I mørket er jo alt svart/hvitt! Så denne regelen må gjelde på dagtid.
Tenker man i farger – eller i svart/hvitt – på dagtid - eller på natterstid?
Det er nesten som når noen spør – om jeg kan sykle – jeg som ikke kan svømme. Er det ikke forskjell på luft og vann? Hvis man velter på sykkel, så drukner man jo ikke. Det er vel ikke slik at enten kan man sykle eller så kan man svømme? De fleste kan jo begge deler. Men noen kan altså bare sykle. Denne saken kan fort tapes. Det kan i hvert fall bli unødvendig med en ankesak.

NATURLOV 3: ELEKTROMAGNETISME
Alt er enten positivt eller negativt. Hvilke krefter trekkes til meg? I hvert fall ikke oppdriftskraften. Noen har innebygget kompass og finner fram på fjellet hvor det enn skal være. Noen må gå omveier for å finne fram - til samme mål. Det kan bli ganske slitsomt. Men hvis kompasset peker nordover, og så går du sørover - da kan turen bli veldig lang.
Lange turer på Hedalsfjellene er jo så veldig fint og da er jo negativt positivt! Så denne loven må oppheves. Hvis det blir nødvendig å anke her,  må man huske på at Hedalsfjellene er underkommunisert.