Sist oppdatert: 30.01.2016 19:45

Hva skal kommunen hete?

 

ARNE HEIMESTØL
Fem av seks Valdres-kommuner er med på utredningsarbeid som kan føre til en storkommune i Valdres
.

 

24. februar skal en felles kommunestyresak være klar. Den blir behandlet i kommunestyrets marsmøte i Sør-Aurdal. De fem kommunene er kommet langt i arbeidet. Navn på den nye kommunen, hvis det blir noe av den, er imidlertid ikke avklart.

 

"Valdres" er navn på et geografisk avgrenset område. Les mer om dette i Store norske leksikon. "Valdres" er også et merkevarenavn, men kan de fem kommunene velge det som kommunenavn hvis Vang ikke blir med?

 

Etter § 3 bokstav 3 i kommuneloven skal endringer i en kommunes navn avgjøres av Kongen. Før navnespørsmålet avgjøres, skal ifølge denne bestemmelsen uttalelse hentes inn fra den eller de kommunene som er berørt. Selv om kommunenavn ikke fastsettes etter reglene i stedsnavnloven, vil Språkrådet som statens fagorgan i språkspørsmål kunne gi råd i disse sakene.

 

Kanskje har leserne synspunkter på spørsmålet? Bruk gjerne forumet.

 

Ordfører Kåre Helland forteller at folket skal få si sin mening før kommunestyret i juni tar stilling til om Sør-Aurdal skal bli en del av en ny storkommune i Valdres.