Sist oppdatert: 11.01.2016 17:36

Kjære Telenor!

 

SOLVEIG LIE
Tusen takk for oppklarende svar! At Hedalen ikke var glemt, er en trøst. Til og med så husker dere på hele dalføret
! Det er E her, men ikke 3G eller 4G! Det vil si at vi har 2G her, og derfor trenger vi et par G-er til!

”Søbekkseter-” Det er hundrevis av svinger nedover derfra -til Hedalen. I hvert fall omtrent til midt i Hedalen. ”Nes i Ådal-” Det er hundrevis av svinger oppover til Hedalen derfra. I hvert fall omtrent til midt i Hedalen.
”Hedalen 2” …vil få 4G i løpet av 2017! ”Hedalen” på Skartjernkollen… vil bli oppgradert til 4G i løpet av 2017!

Vi har nettopp startet på 2016 her i Hedalen. Det vil si at med allerede ferdig ventet tid, er Telenor i ferd med å slå seg selv med god margin på antall års ventetid. 3 år i 1981- 4 år eller 5 år i 2018.

 

Dere må ha veldig tålmodige kunder! Den yngre generasjonen vrenger jo nesten øynene når de får vite at jeg abonnerer på Telenor.

”Ikke fri sikt til noen av senderne.” Er det ikke slik lenger at senderen plasseres slik at den når fram til kunden? Eller er det slik at kunden må ut for å lete etter signalene? Jeg lurer på hvor jeg skal lete. Jeg hogger gjerne noen flere trær hvis det hjelper.

Om jeg får ”fiber/bredbånd om kort tid”. Det har jeg ikke hørt noe om. I stedet har Eidsiva kjørt forbi. De prioriterte jo ikke FTH. Det var ikke lønnsomt nok.

De har også et interaktivt kart hvor man kan melde sin interesse. Der ser det ut til at de kan ha sikret seg godt, for det kartet vil jo ikke registrere noen.

”Telenor vil la meg ringe trådløst med min smart-telefon.” Men da må kanskje signalene fra ”Hedalen” eller ”Hedalen 2” finne meg? Eller så må Eidsiva snu og komme tilbake.

Jeg lurer på om smart-telefonene har blitt for smarte for Telenor?
For med min smart-telefon og et par G-er til - hadde jeg faktisk tenkt å gjøre mer enn bare å ”ringe over trådløst nett”.

Vennlig hilsen Solveig Lie