Sist oppdatert: 12.07.2016 17:59

Frykter flere skader og dødsfall i trafikken

 

STIG OHRVIK, TRAFIKKFORUM.NO
 

Vegvesenet frykter opp mot 50 drepte i sommermånedene etter at foreløpige tall viser at 16 omkom i juni-trafikken, mot ni i fjor.


– Vi har ingen umiddelbar forklaring, sier Rita Helen Aarvold som arbeider med trafikksikkerhet i Statens vegvesen ifølge vegnett.no. Samtidig er det altså klart at flest drepte på sommeren er over 45 år. Flest alvorlige personskader kommer som følge av utforkjøringsulykker i sommermånedene.

– Det er ikke bare de yngre som mister kontroll i sommertrafikken. Flest drepte hittil i sommer er over 45 år. Flest alvorlige skader på sommeren skjer i utforkjøringsulykker.

 

Bilister, og særlig MC-trafikanter, må passe på farten, og beskytte seg med belter og hjelm. Og dette gjelder ikke bare de unge, uerfarne. Særlig menn i aldersgruppen 45–64 år ser i sommer ut til å være spesielt utsatt, sier trafikksikkerhetseksperten etter å ha finstudert statistikkene.