Sist oppdatert: 15.07.2016 22:01

Pilegrimsmesse i Hedalen stavkirke

 

TEKST: GUNVOR HEIENE
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Ingrid Hauge Lundby, Knut Lundby, Turid Barth Pettersen og Erling Pettersen har vært med siden 2010 på dugnaden for å få til kveldssamlinger i stavkirka vår på sommertid. De stilte opp i år også, så vi fikk en liten halvtime til ettertanke i kirka vår onsdag 13. juli 2016.

 Ingrid møtte oss på kirkebakken og delte ut program for samlinga.
Knut ledet veksellesning med inngangsord og nådehilsen før han tente tre lys, - ”i navnet til vår Skaper, vår Frelser og Den Hellige Ånd.”

Salme nr. 618 ”Vi er et folk på vandring” passa godt til pilegrimsmessen.
Deretter fulgte bønn, også som veksellesning før Turid hadde tekstlesning og meditasjon. Teksten var hentet fra Lukas ev. kap. 6:

 

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. 37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»
39 Han fortalte dem også en lignelse: «Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøfta? 40 En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.
41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 42 Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

 

Teksten er ikke ment som et krav, men som en invitasjon til å ta imot Guds barmhjertighet. Derved kan vi gi barmhjertighet videre til våre medmennesker.
Knut ledet oss i trosbekjennelsen før Erling overtok og forrettet nattverd med Knut som medhjelper ved utdelingen.

Erling tok også fram gitaren og spilte til en liten salme før vi ba om Guds velsignelse, fred og kjærlighet og om en Gudsfavn som tar imot oss og fører oss hjem.
Til sist sang vi velsignelsen.
Da messa var slutt, kom Inger Olea Digene, som er leder av menighetsrådet , fram og takka de fire for at de ville bruke av feriedagene sine til å holde denne messa for oss.