Sist oppdatert: 20.07.2016 20:46

Alvorlig sykdom truer hjortedyr

 

ARNE HEIMESTØL
Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men smitter ikke til mennesker
.

 

 

Chronic Wasting Disease (CWD) ble første gang oppdaget i Norge i april i år. Det var i Lærdal i Sogn og Fjordane sykdommen ble påvist hos villrein. Den er også påvist hos to elger i Selbu i mai/juni.

 

Chronic Wasting Disease
Dette skriver Mattilsynet om sykdommen:

Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr, og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og CWD hos hjortedyr.

Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller CWD hos hjortedyr.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og CWD hos hjortedyr.

CWD er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.

I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av CWD. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016.

Sykdommen er dødelig for dyr.

CWD er en B-sykdom, og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Tiltak mot smitte

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en forskrift med tiltak for å begrense spredning av sykdommen.

 

Dette er hovedinnholdet i forskriften:

  • forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge

  • krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker

  • forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD

  • forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr. Levende hjortedyr i denne forskriften forståes som alle hjortedyr, herunder rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort

  • det er ikke forbud mot å legge ut saltslikkestein til sau, geit og storfe

  • utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og transportører

  • gjelder frem til årsskiftet 2016/2017

  • noen unntak gjøres fra de overnevnte forbudene knyttet til tamrein.

Forbudene som nå er innført, gjelder for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedemark, Oppland og Buskerud.

Det er ikke forbudt å legge ut saltslikkesteiner til sau, geit og storfe.