Sist oppdatert: 01.07.2016 20:03

Årets vassfardag

 

TEKST: BJARNE BERG
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Selv om værgudene ikke var helt på lag på årets vassfardag, så ble det en fin dag likevel.

 

At omkring 250 personer møtte opp på Skrukkefyllhaugen en slik dag, er imponerende. SNO og Norsk Rovdyrsenter stilte med en kjempestor lavo slik at folk kunne kose seg under tak mens de deltok i forskjellige aktiviteter.

 Av et fyldig program kan nevnes at ordfører Kåre Helland markerte at Vassfaret gjennom en kåring i fjor høst, i regi av folkehelsekoordinatorene i Valdres og avisa «Valdres», ble kåret til kommunens beste friluftsområde.

Universitetslektor Terje Mikael Hasle Joranger holdt et meget interessant foredrag om utvandringen til Amerika fra Vassfaret. Selv om det for oss høres voldsomt ut å reise til Amerika og bosette seg der, så var det på den tiden kanskje enklere enn å reise til andre steder og byer i Norge. Når de første utvandrerne hadde etablert seg, så hadde de tråkket opp sporet for dem som kom etter. De som flyttet, bosatte seg gjerne i samme område som tidligere sambygdinger hadde gjort, slik at det på mange måter ble en forflytning av bygda og grenda fra Norge til Amerika. Vi fikk også et innblikk i hvordan noen av de som flyttet ut fra Vassfaret, klarte seg, og hvordan den norske kulturen levde og lever videre der.

 


Universitetslektor Terje Mikael Hasle Joranger

 

Arne Erik Fønhus holdt et foredrag om Mikkjel Fønhus og om hvordan han i sin litteratur gikk over fra å bruke autentiske navn til å bruke egne navn på steder og folk i sine bøker. Det var kanskje ikke alltid like morsomt for bygdefolket å lese beskrivelser av sine egne forfedre i disse bøkene. Fønhus var konsekvent med navnebruken, og det nye navnet lå ofte ikke så langt fra det opprinnelige, bare en brukte litt fantasi.

 

 


Arne Erik Fønhus

Leder for Norges Hjemmefrontmuseum, Ivar Kraglund, holde et foredrag om heimefronten og bakgrunnen for og betydningen av den oppbyggingen av base Elg som ble gjort i Vassfaret under siste krig.

 


Ivar Kraglund

 

Foruten det mer faglige programmet deltok medlemmer fra Hedalen ungdomslag med underholdning ved å fremføre viser av skogens dikter Hans Børli. Og selvfølgelig var ho Berte heime i dag også og fortalte om livet sitt på Skrukkefyllhaugen, i Karin Reiersgård sin skikkelse.

 


Karin Reiersgård som Berte

I år hadde også Kristen Stavedahl tatt turen til Vassfaret med sine bilder og hadde en fin utstilling i låven. Han kommer for øvrig tilbake snart i forbindelse med at det blir sommeråpent på Skrukkefyllhaugen fra lørdag 9. juli.

 


Hedalen ungdomslag underholdt med viser av Hans Børli
 

Den legendariske slagbjørnen ”Rugg” har fått sin egen slått, og opphavsmannen til denne er spelemannen Knut Myran fra Nesbyen. Det er nesten blitt en tradisjon at denne slåtten skal fremføres på Vassfardagen.

 


Knut Myran fra Nesbyen

 


Snekring av egne fuglekasser er en populær aktivitet og hører med å en slik dag.
 

 


Vi legger til at ordfører Kåre Helland utnevnte Marit og Bjarne Berg til ildsjeler i Vassfaret i tilknytning til arbeidet de gjort i forbindelse oppbygging av Skrukkefyllhaugen. Arne Heimestøl, redaktør