Sist oppdatert: 05.07.2016 17:35

Der det er vilje, blir det veg

 

ARNE HEIMESTØL

Bautahaugens venner har sammen med styret for Bautahaugen samlinger laget 70 m slett og fin gangveg på museumsområdet.

 

 

Til nå har det vært vanskelig for bevegelseshemmede å komme seg rundt på Bautahaugen. Dette måtte det gjøres noe med. Venneforeninga og museumsstyret kom raskt til enighet, og vegprosjektet kunne settes ut i livet. Arild Bjørnstad fra styret i Bautahaugen samlinger har vært dirigent (prosjektleder), og Kenneth Aaslie har utført arbeidene.

 

Nå blir det en avsluttende dugnadsøkt der jord skal fylles på vegkantene. Deretter er det tid for å så plenfrø. Målet er å få den ca. to meter brede gangvegen til å falle enda mer naturlig inn i terrenget.

 

Venneforeninga har hatt overskudd på sine samlinger på Bautahaugen, og nå betaler de over halvparten av den ferdige vegen.